menu search
  • Rejestracja
brightness_auto
more_vert
Praca semestralna, totalnie nie wiem jak się do tego zabrać...
thumb_up_off_alt 4 lubi thumb_down_off_alt nie lubi

2 odpowiedzi

more_vert
.     Swobodny spadek – jest to ruch ciała, na które działa tylko siła grawitacji; prędkość początkowa swobodnie spadającego ciała jest równa zero.
    Ponieważ na swobodnie spadające ciało działa stała niezrównoważona siła grawitacji, to ruch tego ciała, przy powierzchni Ziemi (dla wysokości małych w porównaniu z promieniem Ziemi), jest ruchem jednostajnie przyspieszonym (II zasada dynamiki).
    Wartość przyspieszenia z jakim spadają na Ziemię swobodnie ciała można obliczyć wykorzystując II zasadę dynamiki.

   


    Dla niewielkich wysokości można przyjąć, że   (gdzie Rz jest promieniem Ziemi).
Po wstawieniu odpowiednich danych otrzymujemy  . Przyspieszenie to nazywamy przyspieszeniem ziemskim i w odróżnie-niu do innych przyspieszeń oznaczamy symbolem g.

Z wzoru napisanego wyżej widać, że masa spadającego ciała nie ma wpływu na wartość przyspieszenia z jakim spada swobodnie to ciało. Dla wszystkich ciał, niezależnie od masy:  

Dla swobodnego spadku stosujemy takie same wzory, jak dla ruchu jednostajnie przyspieszonego bez prędkości początkowej; zmieniamy tylko niektóre oznaczenia.

 
 
Przekształcając te wzory można wyliczyć:
- czas trwania swobodnego spadku:   
- prędkość końcową swobodnie spadającego ciała:    

2. Rzut poziomy – ciału znajdującemu się na pewnej wysokości nadaje się prędkość w kierunku poziomym.
Rzut poziomy możemy traktować jako złożenie dwóch ruchów:
- jednostajnego z prędkością υo
w kierunku poziomym
oraz
- jednostajnie przyspieszonego
w kierunku pionowym (swobodne-go spadku).

Zasięg rzutu poziomego z można obliczyć stosując wzór na drogę w ruchu jednostajnym:     z =υot

Czas t jest równy czasowi swobodnego spadania ciała z wysokości h,
a więc  .
Po podstawieniu otrzymujemy wzór na obliczanie zasięgu rzutu poziomego:
 

Z powyższego wzoru wynika, że zasięg rzutu poziomego jest tym większy, im większa jest prędkość z jaką ciało jest wyrzucane (jest proporcjonalny do prędkości początkowej) oraz, im większa jest wysokość (jest proporcjonalny do pierwiastka z wysokości).

3. Pierwsza prędkość kosmiczna jest to prędkość jaką należy nadać ciału, aby okrążało Ziemię tuż nad jej powierzchnią.
    Siła grawitacji działająca na ciało jest siłą dośrodkową utrzymującą ciało w ruchu po okręgu. Po porównaniu wzorów wyrażających wartości tych sił i odpowiednich przekształceniach otrzymujemy wzór pozwalający obliczyć wartość prędkości ciała na orbicie o promieniu r (wokół Ziemi lub innej planety):
 
    Ponieważ ciało ma krążyć tuż nad powierzchnią Ziemi (lub innej planety), w miejsce r należy wstawić promień Ziemi (planety). Otrzymamy wtedy:  
Wstawiając odpowiednie dane dla Ziemi otrzymujemy wartość pierwszej prędkości komicznej
υI=7,9 km/s

4. Przykłady.
    a) Oblicz prędkość końcową ciała spadającego swobodnie z wysokości 125 m.

    b) Zasięg rzuconego poziomo ciała  z prędkością 4 m/s wyniósł 24 m. Jaka była wysokość, z której rzucono to ciało?

____________________________________
Jeśli pomogłem daj + lub naj odp
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt 3 nie lubi
more_vert
Ty nadal myślisz, że ściągając lekcje z internetu, które sam do końca nie zrozumiesz podbijesz się do góry i wszyscy będą happy nic nie rozumiejąc? xP Już totalna z twej strony gafa co do "lekcji 19 ruch cial w polu grawitacyjnym" to podaniem przykładowych zadań xD Nie chcę podważać cudzych intencji i wiedzy, ale istnieje taka cecha jak skromność xP Czuję, że te hasło wyewoluuje jeszcze do miana ''Jak dasz mi najlepszą zrobię ci loda" ^ ^
thumb_up_off_alt 3 lubi thumb_down_off_alt 1 nie lubi

Podobne pytania

thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!


...