menu search
  • Rejestracja
brightness_auto
more_vert
Podobieństwa i różnice między polem grawitacyjnym, elektrycznym i magnetycznym. Proszę o wymienienie tych podobieństw i różnic, może też być coś więcej o tym napisane. Z góry dziękuje.
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi

1 odpowiedź

more_vert
Porównanie pola grawitacyjnego i elektrostatycznego

Pole grawitacyjne jest to przestrzeń, w której na ciało działają siły grawitacyjne. Obrazem pola grawitacyjnego są linie sił a ich kierunek i zwrot jest zgodny z kierunkiem i zwrotem sił działających na określone ciało znajdujące się w tej przestrzeni. Natomiast pole elektrostatyczne (pole elektryczne) to przestrzeń w której na ładunek elektryczny (dodatni lub ujemny) działa siła. Do opisu tego pola wykorzystuje się natężenie pola elektrycznego lub potencjał elektryczny.
Podobieństw i różnic jest wiele postaram
się przedstawić kilka z nich.


CHARAKTERYSTYKA    Pola Grawitacyjnego
Wzór:    Fg = G Mm / R2 lub Fg = mg
Źródło:    Źródłem jest obiekt posiadający masę
Rodzaj:    Pole grawitacyjne może być polem centralnym (linie pola zbiegają się w jednym punkcie) lub polem jednorodnym (linie są równoległe). Rodzaj oddziaływania na odległość
Natężenie:    Natężeniem pola grawitacyjnego w danym jego punkcie nazywamy stosunek siły grawitacji działającej na punkt materialny umieszczony w tym punkcie pola do wartości masy tego punktu
Ruch:    Występuje ruch niejednostajnie przyspieszony (przy uwzględnieniu oporu ośrodka)
Potencjał:    Stosunek energii potencjalnej ciała umieszczonego w tym punkcie pola do jego masy.
Oddziaływania:    Tylko siły przyciągania
Działające siły:    Słabe w porównaniu z siłami pola elektrostatycznego
Skutki oddziaływań:    Pole Grawitacyjne (ściślej jej siły)stanowi przyczynę ruchu planet wokół Słońca. Siłą dośrodkową w takim ruchu jest siła grawitacyjnego działania Słońca na planetę. Podobnie jest z ruchem Księżyca i sztucznych satelitów wokół Ziemi
Wpływ na organizmy żywe:    Przyciąga wszystko co ma masę, jednakże istnieją cząstki które mają bardzo małą masę i one nie ulegają oddziaływaniom grawitacyjnym

CHAREKTERYSTKA Pola Elektrostatycznego
Wzór:    Fc = k0 Qq / R2
Źródło:    Źródłem są ładunki elektryczne
Rodzaj:    Pole Elektrostatyczne tak jak i pole grawitacyjne może być polem centralnym (w polu o ładunku dodatnim linie zbiegają się do centrum, w polu o ładunku ujemnym linie te maja przeciwny zwrot). Może też być polem jednorodnym. Rodzaj oddziaływania na odległość
Natężenie:    Natężenie pola elektrostatycznego w danym punkcie pola to stosunek siły, jaka działa na dodatni (próbny) ładunek umieszczony w tym punkcie, do wartości tego ładunku.
Ruch:    Występuje ruch jednostajnie lub niejednostajnie przyspieszony. Ładunek w polu elektrycznym porusza się równolegle do linii pola
Potencjał:    Stosunek energii potencjalnej ładunku próbnego umieszczonego w tym punkcie do wartości tego ładunku
Oddziaływania:    Występują siły przyciągania – przy ładunkach różnoimiennych; oraz odpychania – przy ładunkach jednoimiennych
Działające siły:    Silne
Skutki oddziaływań:    Przepływ prądu indukcyjnego (wykorzystanie zjawiska indukcji elektromagnetycznej). Zmienne pole elektryczne powoduje powstanie zmiennego pola magnetycznego.
Wpływ na organizmy żywe:    Silne pole wpływa na układ nerwowy (ludzi i zwierząt) i objawia się opóźnionym czasem reakcji. Natomiast u roślin silne pole powoduje kurczenie się komórek i zmiany w błonach komórkowych.
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

Podobne pytania

thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 2 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!


...