menu search
  • Rejestracja
brightness_auto
more_vert
Pomóżcie mi to przetłumaczyć na niemiecki. Nie chce używać tłumaczy a potrzebne mi jest to na wczoraj.


Boże Narodzenie to święto, które znane jest na całym świecie. Ze względu na to, że jest to święto typowo katolickie, nie wszystkie kraje obchodzą to święto, ale ze względu na swój charakter (spotkania  w najbliższym gronie, obdarowywanie się prezentami) znane jest na całym świecie. Święta Bożego Narodzenia obchodzone są także przez naszych zachodnich sąsiadów. Spróbujmy odnaleźć różnice między polskimi a niemieckimi święta Bożego Narodzenia.
Święto Bożego Narodzenia w Niemczech rozpoczynają się 24 grudnia, ale Wigilia nie jest najważniejszym dniem Świąt, tak jak w Polsce. W Niemczech dniem najważniejszym jest 25 grudnia. W święta w niemieckich domach nie może zabraknąć choinki. To właśnie z Niemiec pochodzi zwyczaj strojenia choinki. Choinka bożonarodzeniowa pojawiła się  już na przełomie XV i XVI wieku w Nadrenii. Świerk miał symbolizować drzewko życia, które stało się dostępne dla ludzi w momencie narodzin Chrystusa. Obok choinki w niektórych niemieckich domach możemy znaleźć drewniany żłobek imitujący miejsce, w którym narodził się Chrystus. 25 grudnia jest dniem, na który czekają w Niemczech wszystkie dzieci. To właśnie tego dnia odbywa się spotkanie rodzinne, podczas którego członkowie rodziny wzajemnie życzą sobie wesołych świąt (nie spotkamy się z łamaniem opłatka), a dzieci otrzymują prezenty. Zamiast pod choinką prezenty układane są na stole. Zamiast karpia, który jest tradycyjną polską potrawą wigilijną, w Niemczech częściej na stole pojawi się pieczona gęś, pieczona kaczka, indyk albo dziczyzna. Stałym elementem niemieckich świąt Bożego Narodzenia jest wspólne kolędowanie. Najbardziej popularną kolędą jest niemiecka „Cicha noc” skomponowana w 1818 roku przez Austriaków: księdza Franza Grubera i organistę Josepha Mohra i nazwana "Stille Nacht, Heilige Nacht!".
Poza bożonarodzeniową kolacją w Niemczech tradycją są, odbywające się co roku, kiermasze. Można tam kupić ozdoby choinkowe, przyprawy, jedzenie, prezenty, wszystko co kojarzy się ze świętami i może być w tym czasie potrzebne. Specyficzny klimat miejsca, w którym słychać znane świąteczne kolędy przyciąga do siebie wiele osób.
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

1 odpowiedź

more_vert
Weihnachten ist ein Feiertag, der in der ganzen Welt bekannt ist. Aufgrund der Tatsache, dass es ein Feiertag in der Regel katholisch , feiern nicht alle Länder diesen Feiertag , aber aufgrund ihrer Beschaffenheit (im nächsten Gruppentreffen , die Geschenke Verleihung ) ist in der ganzen Welt bekannt. Weihnachten wird auch von unseren westlichen Nachbarn gefeiert. Lassen Sie uns versuchen , die Unterschiede zwischen polnischen und deutschen Weihnachts finden.
Weihnachten in Deutschland beginnt am 24. Dezember , Heiligabend ist aber nicht der wichtigste Tag von Weihnachten , wie in Polen. In Deutschland ist der wichtigste Tag 25. Dezember . Die Ferien in deutschen Haushalten können nicht verpassen Weihnachten. Es ist aus der deutschen Gewohnheit Abstimmen eines Weihnachtsbaumes abgeleitet . Weihnachtsbaum erschien an der Wende des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert im Rheinland. Fichte war es, den Baum des Lebens , die zu der Zeit der Geburt Christi zur Verfügung, die Menschen wurden zu symbolisieren. Neben den Weihnachtsbäumen in einigen deutschen Haushalten können wir Kindergarten Holz Nachahmung der Ort, an dem Christus geboren wurde zu finden. 25. Dezember ist der Tag , für den wartet in Deutschland für alle Kinder. Es war an diesem Tag ein Familientreffen statt , bei denen Mitglieder der Familie wünschen einander ein frohes Weihnachtsfest (wir haben nicht mit dem Bruch der Scheibe zu treffen ) , und die Kinder erhalten Geschenke . Anstelle von Geschenken unter dem Baum auf den Tisch gelegt . Statt der Karpfen, der eine traditionelle polnische Gericht Heiligabend in Deutschland auf den Tisch öfter wird Gänsebraten , Entenbraten , Pute oder Wild sein . Permanent Element der deutschen Weihnachtslied ist weit verbreitet. Am beliebtesten ist das deutsche Weihnachtslied "Stille Nacht" wurde 1818 von dem Österreicher Franz Gruber und Pater Joseph Mohr und Organist mit dem Namen " Stille Nacht , Heilige Nacht " zusammen.
Neben dem Weihnachtsessen in Deutschland werden traditionell jedes Jahr statt , die Messen . Hier können Weihnachtsschmuck, Gewürze , Lebensmittel , Geschenke, alles, was mit Weihnachten verbunden kaufen, und kann zu diesem Zeitpunkt benötigt werden. Das spezifische Klima der Ort, wo man bekannte Weihnachtslieder hören, zieht eine Menge Leute.
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

Podobne pytania

thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt 1 nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!


...