menu search
  • Rejestracja
brightness_auto
more_vert
Opisz Konstytucje kwietniową z roku 1935
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi

1 odpowiedź

more_vert
"23. III. 1935 roku doszło do uchwalenia w Polsce drugiej konstytucji. Łamiąc zasady zawarte w poprzedniej ustawie zasadniczej Sanacja nie licząc się z opozycją, oraz nie uzyskawszy wystarczającego poparcia doprowadziła do podpisania dokumentu przez prezydenta w dniu 23. IV. 1935 roku. Konstytucja ta zapoczątkowała okres rządów autorytarnych w Polsce. Jej twórcami byli między innymi Józef Piłsudski i Walery Sławek.
W wyniku jej postanowień sejm utracił dotychczasową pozycję w państwie. Teraz większa część władzy zaczęła spoczywać na barkach prezydenta. Prezydenckiej kontroli podlegać miał nie tylko sejm, lecz także rada ministrów i wojsko. W konstytucji stwierdzono, że głowa państwa odpowiedzialna jest tylko przed Bogiem i historią.

Prezydent wybierany był przez 80 elektorów wyłanianych przez izby parlamentu lub w referendum. Przysługiwały mu szerokie uprawnienia osobiste, czyli tak zwane prerogatywy. Wedle nich mógł on wyznaczyć swojego następcę w czasie pokoju i na czas wojny, powoływać i dymisjonować szefa rządu i naczelnego wodza. Podobne zwierzchnictwo posiadał nad prezesem Sądu najwyższego, oraz Najwyższej Izby Kontroli. Pod jego jurysdykcją znajdował się też Generalny Inspektoriat Sił Zbrojnych. Prezydent powoływał przedstawicieli do Trybunału Stanu, jak również 1/3 części senatu, który zresztą mógł być przez niego rozwiązany, podobnie jak sejm. Dekrety prezydenckie mogły wchodzić w życie nawet w okresie rozwiązania sejmu.

Nowa ustawa zasadnicza dokonała wzmocnienia władzy wykonawczej. Rada ministrów cieszyła się dużą swobodą wobec kontrolującego ją sejmu. Senat umocnił się posiadając możliwość zatwierdzania uchwał i zgłaszania poprawek ustaw, a funkcje prezydenta w razie nagłego wakatu spełniał marszałek senacki."
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi

Podobne pytania

thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 2 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!


...