menu search
  • Rejestracja
brightness_auto
more_vert
Pojęcie klimatu.Czynniki kształtujące klimat Polski.Charakterystyka elementów klimatu POlski(napływ mas powietrza, położenie w strefie umiarkowanej),temperatura średnia w regionach, opady, ciśnienie ,wiatry , cechy klimatu Polski(zmienność , występowanie sześciu pór roku),wpływ klimatu na rolnictwo.
thumb_up_off_alt 2 lubi thumb_down_off_alt 1 nie lubi

1 odpowiedź

more_vert
 
verified
Najlepsza
Co to jest klimat?

Całokształt warunków pogodowych charakterystyczny dla danego obszaru lub miejsca, kształtujący się pod wpływem położenia geograficznego i właściwości fizycznych badanego obszaru, określony na podstawie wieloletnich obserwacji, standardowy okres to ok. 30 lat. O kształtowaniu się klimatu decydują: promieniowanie słoneczne, obieg wody w przyrodzie i cyrkulacja atmosfery. Przebieg zjawisk i procesów wpływających na klimat zależy od czynników geograficznych (szerokość i długość geograficznej, wysokości n.p.m., rzeźby powierzchni Ziemi, charakteru podłoża i jego pokrycia), a także działalności człowieka. Elementami klimatu to: promieniowanie słoneczne, wilgotność, temperatura powietrza, wiatry, zachmurzenie, ciśnienie atmosferyczne,

Klimat Polski

W Polsce występujący typ klimatu to klimat umiarkowany ciepły – przejściowy, który kształtowany jest przez dwie grypy czynników. Do pierwszej z nich zaliczamy czynniki niemeteorologiczne. Są to:
• Szerokość i długość geograficzna – Polska leży na półkuli północnej, między 49o N a 54o50’N i 14oE a 24oE. Położenie w umiarkowanych szerokościach geograficznych warunkuje wysokość Słońca nad horyzontem w różnych porach roku, a w związku z tym wpływa na zróżnicowane temperatury powietrza i zmiany ciśnienia atmosferycznego;
• Odległość od zbiorników morskich – Polska leży w centrum kontynentu europejskiego, pomiędzy Oceanem Atlantyckim a Azją. Z tego względu zachodnia część kraju znajduje się pod wpływem klimatu morskiego a wschodnia- klimatu kontynentalnego. Od północy zaczyna się wpływ Morza Bałtyckiego, które łagodzi roczne amplitudy temperatury powietrza i powoduje wzrost ilości opadów atmosferycznych na wybrzeżu;
• Ukształtowanie powierzchni – przewaga nizin oraz równoleżnikowy układ pasów rzeźby terenu Polski ułatwiają swobodne przemieszczanie się mas powietrza znad Atlantyku i kontynentu azjatyckiego.
• Charakter podłoża – występowanie lasów, łąk, pól uprawnych i wód powierzchniowych na zróżnicowanie klimatu lokalnego, np. duże jeziora i bagna w północno - wschodniej Polsce powodują zwiększenie parowania, wzrost ilości opadów atmosferycznych obniżenie średniej rocznej temperatury powietrza na tym obszarze;
• Działalność człowieka – zwiększone zachmurzenie rejonów uprzemysłowionych jest efektem występowania pyłów pochodzenia przemysłowego i komunalnego. Występowanie wielkich powierzchni zabudowanych oraz zwiększona gęstość zaludnienie powoduje tworzenie się klimatu lokalnego miast.

Czynniki meteorologiczne:
• Rozmieszczenie głównych ośrodków barycznych – stały Niż Islandzki, Wyż Azorski, wyże zwrotnikowe, wyże arktyczne
• Rodzaje mas powietrza napływająch na Polskę.

Polski klimat przejściowy wynika, zatem z naprzemiennej obecności klimatu morskiego i lądowego – w zależności od kierunku napływających mas powietrz

• Fronty atmosferyczne –

W Polsce średnia temperatura powietrza w lecie waha się pomiędzy 16,5 °C a 20 °C, w zimie – między -6 °C a 0 °C. Średnia roczna temperatura powietrza w Polsce wynosi 7-9 °C (poza obszarami górskimi). Najcieplejsze miasta w Polsce ze względu na średnią roczną temperaturę powietrza to Tarnów, Wrocław oraz Słubice.

Średnia roczna suma opadów w Polsce wynosi ok. 600mm/rok.
Najmniejsza suma opadów występuje w Wielkopolsceok.450mm/rok
a najwyższe zaś w Sudetach i Karpatach(700 – 1200mm/rok).
W tatrach mogą przekraczać 1700mm/rok.

Roczny przebieg temperatury powietrza
i opadów atmosferycznych w Warszawie
na 52o N, 21oE, 112 m.n.p.m.

Klimatyczne pory roku wyróżnia się na podstawie wartości średnich dobowych temperatur powietrza oraz następstw astronomicznych pór roku. W Polsce wydzielono sześć pór roku,a czas ich trwania zależy od regionu Polski.

Klimatologiczny okres wegetacji jest to okres, w którym średnia dobowa temperatura powietrza wynosi, co najmniej 5oC. W Polsce obejmuję 3 termiczne pory roku: wiosnę, lato i jesień. Przeciętna długość okresu wegetacji wynosi około 200dni i zmienia się z południowego zachodu(ok230dni) na północny wschód (ok. 190dni)

Rekordy historyczne:
• Maksymalna temperatura: +40,2 °C - Pruszków k.Opola, 29.07.1921 r.
• Minimalna temperatura: -41,0 °C - Siedlce, 11.01.1940 r.
• Najwyższe opady roczne: 2 770 mm - Dolina Pięciu Stawów, 2001 r.
• Najniższe opady roczne: 275 mm - Poznań, 1982 r.
• Najwyższe ciśnienie atmosferyczne: 1053 hPa, Suwałki, 3.01.1993 r.
• Najniższe ciśnienie atmosferyczne: 965 hPa, Łódź i Szczecin, 26.02.1989 r.
• Największa liczba dni z mgłą: 338 dni, Śnieżka, 1974 r.


Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego. Ścieranie się nad polska różnych mas powietrza powoduje duża zmienność typów pogody i decyduje o przejściowości klimatu. Klimat przejściowy polski charakteryzuje się następującymi cechami:
• Największe sumy opadów miesięcznych notuje się zwykle w lipcu (cecha klimatu kontynentalnego) natomiast najczęściej występują opady w miesiącach jesienno- zimowych(cecha klimatu morskiego)
• Zmienne wiatry z przewaga zachodnich
• Wzrost rocznej amplitudy powietrza z zachodu na wschód
• Duża zmienność typów pogody w kolejnych latach
• Występowanie 6 klimatycznych pór roku (przedwiośnie, wiosna, lato, wczesna jesień, przedzimie, zima)
• Dużą różnorodność i zmienność typów pogody i to praktycznie z dnia na dzień
• Nieregularność przebiegu owych pór roku
• Średnia suma opadów wynosi 600mm
• Najdłuższy okres wegetacji roślin wynosi 220 dni na Dolnym Śląsku
• Średnie roczne zachmurzenie wynosi około 77%
• Liczba godzin nasłonecznienia w ciągu roku średnio wynosi 1400-1900 h

Z czego skorzystałem:
• ,,Geografia fizyczna świata i Polski” podręcznik dla szkół ponad gimnazjalnych wydawnictwo PWN
• ,,Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska ZSZ” wydawnictwo Operon
• Atlas Geograficzny
• www.wikipedia.pl
• www.imgw.pl
• www.naszaekologia.pl
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi

Podobne pytania

thumb_up_off_alt 2 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 2 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 3 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!


...