menu search
  • Rejestracja
brightness_auto
more_vert
1.Wstaw odpowiednią formę czasownika Present Simple lub Present Continuos
A.What.........(you/plan) to do tonight
B.I...........(not/know).I usually..........(hang) out with my friends but I have to finish my project on European painters
A.That's interesting because the National Museum..........(hold)an exhibition on them this week.We can go if you like
B.Great idea I............(believe) it will help me a lot
Zad 2.Połącz zdania używając zaimków Who,Which,Where i Whose.
a) Alex speaks spanish fluently.He's friend of mine
b) It is on exapensive restaurant.Los of celebrites eat threre
c) Susan is our new classmate.Her mather is a Mate teacher
d) You met this girl at my house.She'sa talented painter
e) they stayed at a holiday resort last summer.It was really luxurios.
Zad 3.Uzupełnij drugie zdania z pary,żeby znaczyły to samo co pierwsze.Wykorzystaj od 2 do 4 słów(łącznie ze słowami w nawiasach)
1a) I find it really easy to get up early at the weekend(USED)
b) I........ up early at the weekend
2a) Looking after children is something I'm unfamiliar with(USED)
b) I'm....... after children
3a) I was very naughty when I was a child(DIDN'T)
b) I......be very well-behaved when I was a child
4a) I went to bed beafore 11 p.m when I was child but now I don't(USED))
b) I....... to bed before 11 p.m when I was child.
Zad 4 Zredaguj na podane sytuacje używając zwrotów:would rather lub had better
1.Those plants are going to die(water) you....
2.I don't want to go out; watching a DVD at home is a better idea(watch)I...
3.Sally likes sweets a lot and she has gained weight lately (not/eat/many)She....
4.If the boys don't study harder,they will fail the final exam(start/study/more)The boys...
5.Paul doesn't eat meat so he would like a salad and fruit juice.(have).Paul...
Zad 5 Uzupełnij luki w tekscie odpowiednimi formami czasownika w czasie Present Perfect Simple,Present Perfect Continuos lub Past Simple
I am so tirred! I........(work) on my computer all day and I still.....(not/finish)my project for school.Last night....(come across)some interesting facts while searching on the Internet but so fair I.....(not/be)able to find the raight way topresent all this information.I.....(call) my friend Carol two hours ago to come round to my house and help me but she...(not/arrive)yet.
Zad 6.Byłeś niedawno świadkiem sytuacji,w której ktoś potrzebował pomocy.W liście do kolegi z zagranicy po angielsku
-Napisz ,gdzie byłeś i co robiłeś zanim doszło do zdarzenia
-Wyjaśnij,co się dokładnie wydarzyło i kiedy to miało miejsce
-Napisz,kim była osoba potrzebująca pomocy i w jaki sposób jej pomogłeś
-Poinformuj,jak zakończyła się ta historia i jakie podziękowanie otrzymałeś za okazaną pomoc
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

Zaloguj lub zarejestruj się, aby odpowiedzieć na to pytanie.

Podobne pytania

thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
odpowiedzi
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
odpowiedzi
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
odpowiedzi
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
odpowiedzi
Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!


...