menu search
  • Rejestracja
brightness_auto
more_vert
PRESENT SIMPLE
Make POSITIVE , INTERROGATIVE and NEGATIVE sentences . Add SHORT ANSWERS (+AND -ANSWERS)
1.they (smoke)
2.Ann (teach) chemistry
3. the oxford bus (stops) here
4. the teachers (know) her
5. you(play) the piano
6. john (work) in a restaurant
7. we( need) more eggs
8. mary (like) parties
9. peter (speak) english well
10. the ticket (cost) $5
11.you(speak) arabic
12. we(agree) about most things
13. alan and john (live) near me
14.my father (write) novels
15.john (fly) to NY every monday
16. that child (never/say) thank you
17.andy ( always/wash) his clothes at the weekend
18. my father (teach ) english
19. my boss (think) you're wonderful
20. she (try) to go skiing every winter
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

1 odpowiedź

more_vert
1. They smoke.

    They don't smoke.

    Do they smoke? Yes, they do./No, they don't.

 

2. Ann teaches chemistry.

    Ann doen't teach chemistry.

    Does Ann teach chemistry? Yes, she does./No, she doesn't.

 

3. The Oxford bus stops here.

    The Oxford bus doen't stop here.

    Does the Oxford bus stop here? Yes, it does./No, it doesn't.

 

4. The teachers know her.

    The teachers don't know her.

    Do the teachers know her? Yes, they do./No, they don't.

 

5. You play the piano.

    You don't play the piano.

    Do you play the piano? Yes, I [you] do./No, I [you] don't.

 

6. John works in a restaurant.

    John doesn't work in a restaurant.

    Does John work in a restaurant? Yes, he does./No, he doesn't.

 

7. We need more eggs.

    We don't need more eggs.

    Do we need more eggs? Yes, we do./No, we don't.

 

8. Mary likes parties.

    Mary doesn't like parties.

    Does Mary like parties? Yes, she does./No, she doesn't.
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

Podobne pytania

thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
odpowiedzi
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!


...