menu search
  • Rejestracja
brightness_auto
more_vert
Napisz szczegółowe części Mszy Świętej.
thumb_up_off_alt 4 lubi thumb_down_off_alt 1 nie lubi

2 odpowiedzi

more_vert
A). OBRZĘDY WSTĘPNE
- Wejście
- Pozdrowienie ołtarza i zgromadzonego ludu
- Akt pokuty
- Panie, zmiłuj się nad nami
- Chwała na wysokości
- Kolekta
B). LITURGIA SŁOWA
- Pierwsze czytanie
- Psalm międzylekcyjny
- Drugie czytanie
- Aklamacja przed Ewangelią
- Ewangelia
- Homilia
- Wyznanie wiary
- Modlitwa powszechna
C). LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
- Przygotowanie darów
- Modlitwa Eucharystyczna
Prefacja
Aklamacja Święty
Epikleza
Opowiadanie o ustanowieniu i konsekracji
Anamneza
Złożenie ofiary
Modlitwy wstawiennicze
Końcowa doksologia
Obrzęd Komunii
Modlitwa Ojcze nasz
Obrzęd pokoju
Baranku Boży
Komunia święta
D). OBRZĘD ZAKOŃCZENIA
- Pozdrowienie i błogosławieństwo kapłana
- Rozesłanie
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
more_vert
KONSPEKT OGÓLNY

TEMAT: Świadome uczestnictwo w Eucharystii.

CEL OGÓLNY: Ukazanie bogactwa Eucharystii poprzez wyszczególnienie jej

poszczególnych części.

CELOPERACYJNY: Poznać i zrozumieć Eucharystię na tyle by ją dobrze przeżywać.

CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. Modlitwa – „ Pod Twoją obronę...”.

2. Powitanie uczniów.

3. Sprawdzenie listy obecności.

4. Sprawdzenie pracy domowej.

CZĘŚĆ GŁÓWNA

5. Punkt wyjścia.

- Zapisanie tematu katechezy na tablicy.

- Nawiązanie do poprzedniej katechezy. Przeczytać świadectwo M. Quoista na temat jego sposobu uczenia się przeżywania Eucharystii.

- Odczytanie dwóch prac domowych na temat sposobu przeżywania Eucharystii przez uczniów.

- Postawienie problemu: Czy łatwo było wam udzielić odpowiedzi na zadaną pracę domową? Dlaczego nie było łatwo?

6. Przekaz treści.

– Praca w grupach: wypisanie wszystkich elementów występujących w poszczególnych częściach Mszy św.

a) grupa pierwsza – obrzędy wstępne.

b) grupa druga – liturgia słowa.

c) grupa trzecia – liturgia eucharystyczna.

d) grupa czwarta – obrzędy komunii i obrzędy zakończenia.

- Wypisanie na tablicy uzyskanych odpowiedzi i wspólne poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Co oznaczają poszczególne części Mszy św.?

7. Interioryzacja.

- Tekst Pisma św. – 1 Kor 11,23-29.

- Każdy z uczestników katechezy czyni postanowienie: co zrobi i w jaki sposób, aby jak najowocniej uczestniczyć, od dnia dzisiejszego, w Eucharystii.

CZĘŚĆ KOŃCOWA

8. Zapis do zeszytu – wypisać poszczególne części Mszy św.

9. Praca domowa – napisz, w 3-4 zdaniach, co zmieniło się w sposobie przeżywania przez ciebie Eucharystii po dzisiejszej katechezie.

10. Modlitwa – „ Ojcze nasz...”.

Ks.. Grzegorz Bednarczyk Klasa II

KONSPEKT SZCZEGÓŁOWY

TEMAT: Świadome uczestnictwo w Eucharystii.

CEL DYDAKTYCZNY: Wyjaśnić znaczenie poszczególnych części występujących w

Eucharystii.

CEL WYCHOWAWCZY: Wychować do jak najbardziej świadomego przeżywania

Eucharystii.

CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. Modlitwa – „Pod Twoją obronę...”

2. Powitanie uczniów.

- Jak minął dzień dzisiejszy?

- Jak przebiegła klasówka, którą miałyście mieć w ubiegłym tygodniu z historii?

3. Sprawdzenie listy obecności.

4. Sprawdzenie pracy domowej – przejdę się po klasie i sprawdzę czy wszyscy odrobili zadaną pracę.

CZĘŚĆ GŁÓWNA

5. Punkt wyjścia.
- Jedna z uczennic zapisuje temat katechezy na tablicy.

- Na ostatniej lekcji zastanawialiśmy się czym jest Eucharystia. Próbowaliśmy

porównać ją do wizyty jaką odbywamy u osób nam bliskich. Pod koniec padło także pytanie o sposób przeżywania katechezy przez nas. Było to pytanie nad którym miałyście się zastanowić w domu. Zanim jednak sprawdzę jak odrobiłyście pracę domową, jak przeżywacie Mszę św., chciałbym wam przeczytać świadectwo M. Quoista o tym, jakie on stawiał sobie pytania dopóki nie nauczył się świadomego przeżywania Eucharystii. Świadectwo to może stać się wskazówką dla tych osób, dla nas, którzy chcemy się nauczyć owocnego uczestnictwa we Mszy św. (M. Quoist, Modlitwa i czyn, Warszawa 1982, s.371 – 372).

- Chciałbym teraz posłuchać waszych odpowiedzi na postawione na poprzedniej katechezie pytanie. (odczytanie dwóch prac domowych)

- Czy łatwo było wam odpowiedzieć na podstawione pytanie? (Nie) Dlaczego nie było łatwo udzielić odpowiedzi? (Nie rozumiemy poszczególnych części Mszy św.) Spróbujemy je sobie dzisiaj szczegółowo wyjaśnić.

6. Przekaz treści.
- Na poprzedniej katechezie dokonaliśmy już podziału Mszy św. Na kilka ogólnych części. Jakich? (Obrzędy wstępne, Liturgia eucharystyczna, Obrzędy komunii, Obrzędy zakończenia – wypisujemy je na tablicy).

- Praca w grupach – poszczególne grupy wypisują wszystkie elementy występujące w każdej z wymienionych części Mszy św., a następnie zapisujemy je na tablicy i wspólnie wyjaśniamy.

a) Grupa pierwsza – obrzędy wstępne

- Pieśń na wejście – winna jednoczyć wszystkich zebranych i wznieść serca i myśli

do Boga. Wierni winni zapomnieć o tym co zaprzątało ich myśli przed Mszą św., a skupić się na Bogu.

- Ucałowanie ołtarza – wyraz czci i szacunku dla Chrystusa, którego symbolizuje
ołtarz.

- Znak Krzyża – przypomina nam, że jesteśmy odkupieni przez Chrystusa na
krzyżu.

- Pozdrowienie wiernych – słowa „Pan z wami” przypominają nam, że z nimi jest
Jezus.

- Akt pokuty – oczyszczamy swoje serca.

- Hymn „Chwała na wysokości...” – hymn wielkiej radości i wdzięczności za to, co
się za chwilę dokona.

- Modlitwa (Kolekta) – w imieniu obecnych kapłan zanosi tę modlitwę do Boga. W tym czasie wierni przedstawiają swoje prośby, podziękowania.

b) Grupa druga – liturgia słowa

- Pierwsze pytanie (Stary Testament)

- Psalm responsoryjny

- Drugie czytanie (Nowy Testament)

- Śpiew „Alleluja” – znaczy „chwalcie Pana”. Jedno zdanie, które się wtedy

śpiewa to jak gdyby podpowiedź na co należy zwrócić uwagę w Eucharystii.

- Ewangelia – na stojąco słuchamy tych słów.

- Kazanie – wyjaśnienie słów Ewangelii i wskazanie jak wprowadzić je w życie.

- Wyznanie wiary – nasza odpowiedź na usłyszane słowo.

- Modlitwa wiernych – przedstawienie naszych próśb Bogu.

c) Grupa trzecia – liturgia eucharystyczna (ta część będzie omówiona szerzej na następnej katechezie)

- Przygotowanie darów – przynosimy na ołtarz chleb, wino i wodę, czyli te elementy, które Chrystus wziął w swoje ręce. Woda symbolizuje człowieka, a wino Boga. Następuje połączenie tych postaci. Woda rozpływa się w winie i staje się winem.

- Modlitwa eucharystyczna – 1. prefacja jest dziękczynieniem za dzieło zbawienia; 2. Opis ustanowienia i konsekracji jest wiernym odtworzeniem Ostatniej Wieczerzy; 3. złożenie ofiary – Kościół zgromadzony składa Ojcu Niepokalaną Hostię, tak jak Chrystus na Krzyżu.

d) Grupa czwarta - obrzędy komunii i obrzędy zakończenia.

- Modlitwa Pańska – nauczył nas jej Jezus Chrystus. Jest przejściem do obrzędów komunii.
- Znak pokoju – wyrażenie miłości, jedności, wzajemnej życzliwości.

- Łamanie postaci i zamieszanie – symbolizuję budowę wspólnoty, jedność ludzi. Złączenie postaci oznacza zmartwychwstanie.

- Baranku Boży – wyrażenie miłości Bogu (po co więc bić w pierś?)

- Uczta – przyjęcie Ciała i Krwi Pana.

- Modlitwa po komunii – dziękczynienie.

- Pozdrowienie i błogosławieństwo.

- Rozesłanie – mamy wrócić do swoich zajęć wychwalając i błogosławiąc Pana.

7. Interioryzacja.

- Przeczytać 1 Kor 11, 23-29 – zwrócić uwagę na nacisk jaki kładzie się na dobrym przeżyciu Eucharystii.

- Postanowienie sobie teraz w ciszy, że dzisiaj w każdej Mszy św. Postaram się uczestniczyć świadomie, czynnie i owocnie.

CZĘŚĆ KOŃCOWA

8. Zapis do zeszytu – wypisanie szczegółowe poszczególnych części Mszy św.

9. Praca domowa – napisz, w 3-4 zdaniach, co zmieniło się w sposobie przeżywania przez ciebie Eucharystii po dzisiejszej katechezie.

10. Modlitwa – „Ojcze nasz ...”.
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

Podobne pytania

thumb_up_off_alt 3 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 2 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
odpowiedzi
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!


...