menu search
  • Rejestracja
brightness_auto
more_vert
TO TEKST U DOLU SA ZADANIA DO NIEGO
1 I zatrąbił piąty Anioł i widziałem, że gwiazda spadła z nieba na ziemię, a dano jej klucz studni przepaści.
2 I otworzyła studnię przepaści; i wystąpił dym z onej studni, jakoby dym pieca wielkiego, i zaćmiło się słońce i powietrze od dymu onej studni.
3 A z onego dymu wyszły szarańcze na ziemię i dano im moc, jako mają moc niedźwiadki ziemskie;
4 A rzeczono im, żeby nie szkodziły trawie ziemi, ani żadnej rzeczy zielonej, ani żadnemu drzewu, ale tylko samym ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach swoich.
5 A dano im, nie żeby ich zabijały, ale aby ich dręczyły przez pięć miesięcy, a udręczenie ich, aby było jako udręczenie od niedźwiadka, gdy człowieka ukąsi.
6 Przetoż w one dni szukać będą ludzie śmierci, ale jej nie znajdą; i będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich uciecze.
7 A kształt onych szarańczy podobny był koniom zgotowanym do bitwy, a na głowach ich były jakoby korony podobne złotu, a twarze ich jako twarze ludzkie;
8 I miały włosy jako włosy niewieście, a zęby ich były jako lwie;
9 A miały pancerze jako pancerze żelazne, a szum skrzydeł ich, jako grzmot wozów, gdy wiele koni bieży do bitwy.
10 A ogony miały podobne niedźwiadkom, a żądła były w ogonach ich, a moc ich była szkodzić ludziom przez pięć miesięcy;
11 A miały nad sobą króla, anioła przepaści, któremu imię po żydowsku Abaddon, a po grecku ma imię Apolijon.
12 Biada jedno przeszło, a oto jeszcze idą dwa biada potem.

zadania do tekstu
1.określ, co wskazuje, iż ten fragment jest opisem wizji proroczej:
a)wskaz czasownik, ktory tego dowodzi
b) określ jego formę gramatyczna
2.stresc w punktach opowiadanie zamieszczone w tym fragmencie, wyznaczając wszyskie zdarzenia, ktore sie w nim rozgrywają
3 Wymień przedmioty materialne o których mówią wersety 1.-4. Spróbuj objaśnić symboliczne znaczenie tych przedmiotów
4. Scharakteryzuj cierpienia zadane ludziom przez apokaliptyczną szaranczę
5. wskaz wszystkie elementy apokaliptycznego obrazowania w tym fragmencie, zwaracajac szczegolna uwage na fantastycznosc przedstawienia
6. Znajdz w tekscie znane ci już z innych fragmentó Biblii przejawy stylu biblijnego ( paralelizmy inwersje anafory).
thumb_up_off_alt 2 lubi thumb_down_off_alt nie lubi

1 odpowiedź

more_vert
1. Styl jaki jest zastosowany "I zatrąbił piąty anioł", "gwiazda spadła z nieba", kolejne fragmenty mówią o rzeczach ostatecznych.

a)zatrąbił, spadła, otworzyła itd...
b)Przy określaniu formy gramatycznej napisz o formie czasownika, w której osobie itp

2. Zatrąbił piąty anioł, gwiazda spadła z nieba, otworzyła się studnia przepaści, nastąpiło zaćmienie słońca, plaga szarańczy o ogromnej sile na ziemi, szarańcze atakowały tylko ludzi, szarańcze miały atakować ludzi, męczyć ich ale nie zabijać. Doprowadzi to do tego, że ludzie sami będą chwili umrzeć, szarańcze miały nienaturalny wygląd, były gotowe do długiej walki, myślę, że jest tam jeszcze ukryta metafora, "włosy niewieście", "zęby jak lwa". Szarańcze miały nad sobą króla, anioła przepaści, imię jego Abaddon.

3. Gwiazda, ziemia, studnia, klucz, słońce, trawa, ziemia

4. Bolesne cierpienia, nie powodujące śmierci, miały doprowadzić do tego, iż ludzie sami pragnęli śmierci.

5. Każdy z akapitów to obraz apokaliptycznego obrazowania, obraz jest fantastyczne, niewyobrażalny, ostateczny.

6. Biblia, ostatni rozdział - Apokalipsa, fragment 4 jeźdźców. : http://ofu.pl/xxvx5c7q

Przeczytaj jeszcze raz dokładnie wszystko i sprawdź!
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

Podobne pytania

thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
odpowiedzi
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 2 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 3 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
2 odpowiedzi
Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!


...