menu search
  • Rejestracja
brightness_auto
more_vert
Getting ahead in your carrier is really important. It can make you feel stronger, more self-confident and give you satisfaction. There are several ways to be promoted.
    First of all, you should communicate with your employer. You have to say what you think and what your dreams are. When you have good ideas or see something that is not working, offer a solution or idea to bring new clients. Do not sit in the background.
    Talk to your manager, ask him to help you to establish goals. Working with an aim is important and motivating. But don’t let only money motivate you. We judge things based on money too often. Think of features which will make your family and personal live more valuable.
In your company, you should also seek for a mentor so he can teach you useful things. Most of successful people are willing to give advice and assist an up-and-comer in the organization. You should also ask the manager for advice and feedback. Know how your work is evaluated. And always give more than what is expected of you. Put your heart into your work. Make sure you really love what you do.
    If you want to be noticed you should also improve your skills take part in different courses, for example language. If you are the only person who knows a lot of different languages or have skills nobody else in the company has this is your advantage.
    It is said that you should judge people because of who they are, not how they look like. It’s true, but remember that we are dressed our best clothes, something happens to our confidence. When you are confident, your performance shows. Pick your favorite outfit and wear it for important meetings, interviews, clients, etc.

The most important thing is to enjoy what you do. I personally would like to work in an office. It’s quite easy job to answer e-mails, letters and calls, but it can also be demanding when you have to serve customers. I don’t have any certain plans for my future, I just would like my job not to be stressful.
thumb_up_off_alt 2 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
more_vert
I co mamy z tym tekstem zrobić sprawdzić czy przetłumaczyć? Jeśli chodzi o sprawdzenie to jest bardzo dobry
more_vert
przetłumaczyć to ??

1 odpowiedź

more_vert
Tłumaczenie:
  Posuwanie twojej kariery naprzód jest naprawdę ważne. Może sprawić, że poczujesz się silniejszy, bardziej pewny siebie i daje satysfakcję. Istnieje kilka sposobów na awans.
    Przede wszystkim, należy komunikować się z pracodawcą. Trzeba powiedzieć, co myślisz i czym są Twoje marzenia. Jeśli masz dobre pomysły i zobaczysz coś, co nie działa, oferuj rozwiązanie lub pomysł na rozwiązanie tego, to sprowadzi nowych klientów. Nie siedź w tle.
    Porozmawiaj ze swoim menadżerem, poproś go, aby pomógł ustanowić ci cele. Praca z celem jest ważna i motywująca. Ale niech nie tylko pieniądze cię motywują. Oceniamy rzeczy na podstawie pieniędzy zbyt często. Pomyśl o cechach, które sprawią, że rodzinne i osobiste życie staną się bardziej wartościowe.
   W firmie, należy również dążyć do mentora, aby mógł nauczyć się przydatnych rzeczy. Większość ludzi sukcesu są skłonni do udzielania porad i pomocy w organizacji. Należy również zwrócić się do zarządcy o radę i opinie. Dowiedz się, jak Twoja praca jest oceniana. I zawsze dawaj więcej, niż się od ciebie oczekuje. Włóż do pracy swoje serce. Upewnij się, że naprawdę kochasz to co robisz.
    Jeśli chcesz być zauważony, należy także poprawić swoje umiejętności przez uczestniczenie w różnych kursach, na przykład językowych. Jeśli jesteś jedyną osobą, która zna wiele różnych języków lub nikt inny w firmie nie ma takich preferencji to duży plus.
    Mówi się, że powinno się oceniać ludzi z powodu tego, kim są, a nie jak wyglądają. To prawda, ale pamiętajmy, że jak jesteśmy ubrani w nasze najlepsze ubrania, coś dzieje się z zaufaniem do siebie samego. Kiedy jesteśmy pewni, wydajność wzrasta. Wybierz swój ulubiony strój i zacznij go nosić na ważne spotkania, rozmowy, klientów, itp.

   Najważniejszą rzeczą jest aby cieszyć się tym co robisz. Osobiście wolałbym, aby pracować w biurze. Jest to dość łatwe zadanie odpowiadać na e-maile, listy i telefony, ale również może być wymagające, gdy masz do obsługi klientów. Nie mam żadnych pewnych planów na przyszłość, po prostu to lubię moją pracę, nie może być stresująca.
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

Podobne pytania

thumb_up_off_alt 2 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 3 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 2 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 2 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!


...