menu search
  • Rejestracja
brightness_auto
more_vert
Potrzebuje przetłumaczenia tekstu na język angielski na zaliczenie jest to rozprawka. Z góry dzięki.


PLUSY I MINUSY TELEWIZJI

Telewizja jest to instytucja produkująca i nadająca programy telewizyjne. Ludzie mogą oglądać wiadomości, seriale, filmy, teleturnieje i wiele innych. Uważam że telewizja ma plusy ale także minusy.
Plusem jest dostęp do informacji z całego świata. Prezenter przedstawia fakty z całego dnia lub też paru dni. Widz dowiaduje się co wydarzyło się w jego mieście, państwie a także na świecie. Programy informacyjne mają charakter polityczny, społeczny a także kulturalny. Programy informacyjne kształcą.
Moim zdaniem kolejnym plusem telewizji jest charakter relaksacyjny. Ludzie wracają po południu z pracy, ze szkoły i chcą odpocząć. Lubią obejrzeć ulubiony serial, ulubiony teleturniej. Zapominają wtedy o problemach. W telewizji można też obejrzeć ciekawe filmy. Każdy może rozwijać swoje zainteresowania. Jeden człowiek lubi zdobywać wiedzę, drugi pośmiać się oglądając komedię. Ludzie nie muszą wychodzić z domu, telewizja ich relaksuje.
Telewizja ma też minusy. Ludzie spędzają dużo czasu przed telewizorem. Często zaniedbują obowiązki domowe, szkolne, rodzinne. Nie spotykają się ze znajomymi, wolą obejrzeć program telewizyjny. Tracą kontakt z rzeczywistością, nie rozmawiają z ludźmi. Stają się pesymistami, nie umieją się cieszyć życiem, nie uśmiechają się, wolą samotność przed telewizorem. Telewizja uzależnia.
We współczesności prawie każdy ogląda serial. W telewizji jest ich emitowanych bardzo dużo. Każdy może znaleźć coś interesującego dla siebie. Wiele seriali ma negatywny wpływ na widza. Często seriale przedstawiają świat nierealistyczny. W serialach ludzie są bogaci, nie mają problemów, romansują, zawsze wszystko ma szczęśliwe zakończenie.  Ludzie chcą by w życiu było podobnie, oczekują szczęśliwych zakończeń. Zapominają że życie to nie jest film. Świat fikcyjny przysłania im fikcja seriali.
Telewizja ma jeszcze wiele plusów i minusów. Według mnie przeważają minusy. Telewizja zabiera ludziom dużo czasu a wiele programów telewizyjnych ma negatywny wpływ na zachowanie ludzi.
thumb_up_off_alt 2 lubi thumb_down_off_alt nie lubi

1 odpowiedź

more_vert
 
verified
Najlepsza
Pros and Cons TELEVISION

TV is an institution that produces television programs, and assigns. People can watch the news, series, movies, games and much more. I believe that television has advantages but also disadvantages.
The advantage is access to information from around the world. Presenter at the facts of the day or several days. The viewer learns what happened in his town, country and world. Information programs are political, social and cultural development. Information programs are trained.
In my view, another advantage of television is the nature of relaxation. People are coming back this afternoon with work, school and want to relax. They like to watch his favorite soap opera, a favorite game show. Then forget about problems. On TV, you can also see interesting movies. Everyone can develop their interests. One man likes to learn, laugh and watch another comedy. People do not have to leave home, television relaxes them.
Cable also has drawbacks. People spend a lot of time watching television. Often neglected household chores, school, family. Do not meet up with friends, preferring to watch TV. Lose touch with reality, do not talk to people. They become pessimistic, do not know how to enjoy life, do not smile, they prefer solitude watching TV. Television addiction.
In modern times nearly everyone watches the show. On TV, there are a lot of emissions. Everyone can find something interesting. Many series have a negative impact on the viewer. Series represent the world often unrealistic. In the series, people are rich, they have no problems, carry on, everything always has a happy ending. People want to in life were the same, expect happy endings. They forget that life is not a movie. Overshadows the fictional world of fiction serials.
TV still has many pluses and minuses. In my opinion, outweigh the cons. TV takes people a long time and a lot of television programs has a negative impact on human behavior.
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

Podobne pytania

thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
2 odpowiedzi
thumb_up_off_alt 2 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt 1 nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt 1 nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt 1 nie lubi
1 odpowiedź
Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!


...