menu search
  • Rejestracja
brightness_auto
more_vert
Co te jest przedsiębiorstwo,jak funkcjonuje ,coś o globalizacji
thumb_up_off_alt 3 lubi thumb_down_off_alt nie lubi

1 odpowiedź

more_vert
Przedsiębiorstwo- można określić jako zorganizowany przez przedsiębiorcę zespół pracy i środków materialnych związanych z innymi takimi zespołami, popytem i kosztami, działający dla zaspokojenia cudzych potrzeb z uwzględnieniem dobrowolnego ryzyka. Charakteryzuje się ono odrębnością ekonomiczną, prawną i organizacyjną. Cechy przeds: 1)wyodrębnienie ekonomiczne- jest jednym z podtsw. Warunków istnienia gospodrki toworowo=pieniężnej i funkcjonowania przedsieb. Oznacza to że: pred. Ma odrębność majatkową, zachodzi określona zależność między dochodami pracowników a wynikami produkcyjnymi i ekonomicznymi 2) wyodrębnienie prawne- przed. Posiada osobowość prawną 3)wyodrębnienie techniczno-organizacyjne Przedsiębiorca- to ktoś, kto podejmuje decyzje w celu osiągnięcia zysku, organizuje przedsiębiorstwo w założeniu, że przyniesie ono zysk. Przedsiębiorca zakłada firmę, nabywa prawo do kierowania zasobami firmy, ponosi odpowiedzialnośc za opłacanie tych zasobów i rości sobie prawo do całego zysku lub strat jakie pozostaną po opłaceniu wszystkich zasobów. Funkcje Przedsiębiorcy: *planowanie i realizację produkcji *inicjatyw majatkowo-inwestycyjną *organizowanie *inicjatywę w dziedzinie polityki zatrudnienia i płac * zaopatrzenie *zbyt *kontrola działalności przedsiębiorstwa *odpowiedzialność prawno-majątkową Podstawowe Zasady dział. Przedsieb. 1) zasada gospodarności- zas. Ta stwierdza, że maks. Stopień realizacji celu osiąga się postępując w ten sposób, aby przy danym nakłdzie środków otrzymać maks. Stopień realizacji celu albo postępując tak, aby przy danym stopniu realizacji celu użyć minimalnego nakładu środków 2) zasada przedsiębiorczości- zas. Ta oznacza gotowość do podejmowania oraz twórczego rozwiązywania problemów umiejętności wykorzystania pojawiających się nowych możliwości i elastycznego przystosowania się do zmieniających się warunków. 3)zasada rentowności- sprawia, że przeds. Otrzymują z nadwyżką zwrtot swoich nakładów na produkcję po jej sprzedaży stosowania zasady rent. Określa stopień realizowania obiektywnej zas. Gospodarności w przeds. 4) zasada rachunku ekonomicznego- jest narzedziem realizacji zasady gospodarności w przeds. Pojcie rachunek ekonom. Można zdefiniow. Jako sposób mierzenia nakładów i efektów działalności gospodarczej, który sprzyja podejmowaniu optymalnych decyzji zmierzających do maks. Efektów użytkowych. CELE dzielimy na: 1) c. Immanentne- cel gł. Przeds. Jest to tylko i wyłącznie produkcja (dóbr i usług) C immanentny mycia samochodów jest spowodowanie jego czystości. 2) cele transcendentne cele poszczególnych elementów. C. Te nie mogą być osiągnięte jeśi przeds. Nie zrealizuje swego c. Głównego Strukturę celów można rozbudować za pomoca różnorodnych wskażników. Wyróżniamy m.in.: a) cele związane z rynkiem- wielkość udziału w rynku, dynamika obrotów, wejście na nowy rynek b) c.efektywnościowe- wielkość zysku, rentownośc obrotu c)cele finansowe- zdolność kredytowa, przypływy pieniężne, płynność majątku d)cele socjalne- zadowolenie pracow. Z warunków pracy i płacy, integracja pracowników z celami firmy, zapewnienie każdemu pracow. Rozwoju osobistego e)cele prestiżowe i związane ze środowiskiem- niezależność, image, prestiż, wpływy polityczne i społeczne Cele przed. Powinny być: *mierzalne za pomoca wskaźników, *zrozumiałe nie tylko dla kierow. Poszczególnych szczebli ale także dla wykonawców *realistyczne- możliwe do wykonania z zachowaniem staranności i zaangażowania * możliwe do zaakceptowania *spójne wewnętrznie *elastyczne, podatne na modyfikację MISJA przed. Jest jego ideą przewodnią, na której opiera się strategia, asortyment produkcyjno-usługowy i plan działania. Masja jest elementem kulturotwórczym przeds. I sama jest częścią jego kultury tworzy bowiem normy i zasady w oparciu, o które powstaje system zarządzania przedsiębiorstwem. Misja definiuje cel dla którego przedsiębior. Zostało powołane oraz określa rolę jaką pełni w środowisku w którym działa. Zadaniem misji jest mobilizowanie i angażowanie kadry kierowniczej oraz załogi w realizację przyjętej koncepcji biznesu. Powinna ona scalać i orientować w jednym kierunku różnokierukowe motywacje. Konieczne jest by była zwięzła i syntetyczna.
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

Podobne pytania

thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 2 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 2 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!


...