menu search
  • Rejestracja
brightness_auto
more_vert
Help!!!!!!!!!!
thumb_up_off_alt 2 lubi thumb_down_off_alt nie lubi

2 odpowiedzi

more_vert
 
verified
Najlepsza
Zad1. Różnice mitozy i mejozy.
 
  Mitoza:
- proces zachodzi w komórkach somatycznych;
- obejmuje 1 cykl podziałowy;
- z jednej komórki macierzystej powstają dwie komórki potomne;
- liczba chromosomów w komórkach potomnych jest taka sama jak w komórce macierzystej;
- profaza krótka;
- nie zachodzi zjawisko crossing-over;
- w metafazie w płaszczyźnie środkowej układają się chromosomy składające się z dwóch chromatyd;

  Mejoza:
- proces zachodzi w komórkach macierzystych gamet (u zwierząt) oraz zarodników (u roślin);
- obejmuje dwa cykle podziałowe;
- z jednej komórki macierzystej powstają cztery komórki potomne;
- komórki potomne mają zredukowaną do połowy liczbę chromosomów;
- profaza wieloetapowa, długa;
- zachodzi zjawisko crossing-over;
- w metafazie I rozchodzą się chromosomy homologiczne;


Zad2. Rola mitozy i mejozy.

    Mitoza:
- namnażanie się komórek;
- wzrost organizmu;
- regeneracja;
- rozmnażanie wegetatywne;
- przekazywanie niezmienionej informacji genetycznej.

   Mejoza:
- zapewnia stałą liczbę chromosomów w kolejnych pokoleniach, dzięki redukcji chromosomów;
- zróżnicowanie genetyczne potomstwa;
- wzrost zmienności genetycznej.
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
more_vert
MITOZA

Podział jądra prowadzący do powstania komórek potomnych o jądrach zawierających tę samą liczbę i takie same rodzaje chromosomów, jakie miało jądro komórki macierzystej, nazywa się mitozą. Mitoza dzieli się na: profazę, metafazę, anafazę i telofazę. PROFAZA. W tym stadium z siateczki chromatynowej wyodrębniają się chromosomy, które początkowo są długie i cienkie. Stopniowo zachodzi ich skracanie i grubienie w wyniku spiralizacji. W późnej profazie każdym chromosomie można wyróżnić dwie chromatydy (chromosomy siostrzane) złączone w miejscu zwanym centromerem. Pod koniec profazy zanika błona jądrowa i jąderko. Wykształca się wrzeciono kariokinetyczne zbudowane z mikrotubul. Część włókien wrzeciona kariokinetycznego łączy się z chromosomami w centromerze. W komórkach zwierzęcych w wytwarzaniu wrzeciona kariokinetycznego biorą udział centriole.

MEJOZA

Mejoza zwana jest również podziałem redukcyjnym, gdyż powoduje redukcję somatycznej liczby chromosomów do połowy. Jest to podział prowadzący do powstania komórek z jądrami zawierającymi połowę charakterystycznej dla danego gatunku liczby chromosomów. Podział ten prowadzi do powstania komórek rozrodczych-gamet lub zarodników. W procesie tym następują po sobie dwa kolejne podziały jądra, co prowadzi do powstania czterech komórek o haploidalnych jądrach. Procesy te nazywamy pierwszym i drugim podziałem mejotycznym.
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

Podobne pytania

thumb_up_off_alt 2 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
2 odpowiedzi
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 2 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 4 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!


...