menu search
  • Rejestracja
brightness_auto
more_vert
Krótkie opisy psalmów Jana Kochanowskiego. Proszę pomóżcie!!!
thumb_up_off_alt 2 lubi thumb_down_off_alt nie lubi

1 odpowiedź

more_vert
Psalm 76 "Pieśń triumfalna" - Wyraża obietnice mesjańskie, które skierowane są do ubogich i pokornych.

Psalm 85 "Bliskie jest nasze zbawienie" - Wiara w pomyślność okresu mesjańskiego.

Psalm 72 "Królestwo Mesjasza" - To sprawiedliwe rządy Boże, które rozciągają się na całą naturę. Podobnie będzie rządził Mesjasz, opiekun ubogich. On przyniesie sprawiedliwość.

Psalm 2 "Mesjasz Królem" - Autor podkreśla, że Bóg rządzi sprawiedliwie i jest niezawodny w wymierzaniu sprawiedliwości, ale nie wymierza sprawiedliwości od razu. Jak w przysłowiu "Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy".

Psalm 22 "Męka Mesjasza i jej owoce" - Ten psalm to jakby zapowiedź męki Chrystusa na Krzyżu.
O Mesjaszu, jego poświęceniu i opiece nad uciśnionymi mówią poeci następnych epok. Szczególnie silnie ta myśl oddziałuje na ludzi w czasach trudnych dla narodu. W Polsce o mesjanizmie mówią wielcy romantycy: Adam Mickiewicz "Dziady", "Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego"), Juliusz Słowacki ("Anhelli", "Kordian"), Zygmunt Krasiński "Psalmy przyszłości".

Psalmy królewskie

Psalmy królewskie odzwierciedlają idealną postać monarchy. Psalmista porusza problem królestwa i obowiązków króla, potrzeby tworzenia praw i tradycji jako ostoi i trwałości państwa.


Psalm 101 "Wzorowy władca"

Psalm 21 "Dziękczynienie i modlitwa za króla" - Stary Testament podkreśla, że długie życie to najważniejsze dobro. W psalmie jest zawarte podziękowanie za długie życie króla.

Psalm 20 "Modlitwa za ocalenie króla" - Psalm ten stał się pierwowzorem pieśni-hymnów na cześć króla. W Europie znany jest hymn "Boże, chroń Króla" (Wielka Brytania, carska Rosja).

Psalm 23 "Bóg jest pasterzem i gospodarzem" - Na wschodzie uważano króla za pasterza narodu. Określenie to przeniesiono na Chrystusa: "Dobry Pasterz".

Psalm 45 "Weselna pieśń dla Pomazańca Bożego" - Psalm na zaślubiny monarchy. "Pomazaniec" lub namaszczony na króla przez proroka lub kapłana - oznaczało to, że król stawał się wybrańcem Bożym, otrzymywał godność królewską od Boga. Królowie we wszystkich krajach świata chętnie wierzyli w tę wersję swojej godności królewskiej.

Psalmy dydaktyczne (mądrościowe)

Psalmy dydaktyczne zawierają mądrość nabytą przez pokolenia. Poprzez refleksje, sentencje i pouczania wyrażają przekonania, że za wszystko w życiu trzeba płacić. Uczą odpowiedzialności za swoje czyny. Autor wskazuje na pochodzenie mądrości i daje praktyczne wskazówki, jak postępować w życiu, aby żyć zgodnie z prawami Boga. Wysławia mądrość i umiarkowanie, dobroczynność, ofiarę i czystość.


Psalm 37 "Los dobrych i złych" - W psalmie przedstawiono charakterystykę ludzi sprawiedliwych i grzeszników.

Psalm 51 "Wezwanie i prośba pokutnika" - Tylko Bóg może spowodować wewnętrzne odnowienie, ale trzeba mu zaufać.

Psalm 91 "O Bożej opiece" - Jan Kochanowski dokonał wolnego przekładu tego psalmu. Efektem jest piękna pieśń: "Kto się w opiekę".

Psalm 41 "W ciężkiej chorobie" - Bóg wybawił psalmistę z choroby, która (tak wierzono) była następstwem grzechu. Autor podkreśla wagę wspólnych posiłków, bowiem one wytwarzają więź między ludźmi, czynią ich przyjaciółmi. Tradycja dzielenia się posiłkiem to początki gościnności i szczerości w stosunku do drugiego człowieka. W kulturze i literaturze to stały motyw: Chrystus dzielił się chlebem na Ostatniej Wieczerzy, gościnność dla każdego przybysza opisana jest m.in. w "Odysei" Homera, "Sokole" Giovanniego Boccaccia, "Panu Tadeuszu" i "Dziadach" Adama Mickiewicza, "Zemście" Aleksandra Fredry, "Powrocie posła" Juliana Ursyna Niemcewicza.

Psalmy lamentacyjne

Lamentacja to wyrażanie żalu, opłakiwanie. Lamentacje mogą być indywidualne bądź zbiorowe. Z rozważań psalmistów wynika, że Bóg zsyła ciężkie kary za grzechy. On patrzy na człowieka, na naród i wie, kiedy należy wymierzyć karę i kogo ocalić - kto nie zasłużył na ukaranie.
Psalmy lamentacyjne powstały w okresie klęski królestwa judzkiego. Babilończycy zburzyli Jerozolimę, zburzyli świątynię, naród popadł w niewolę. Wskutek tych wydarzeń narastało w izraelitach uczucie żalu. Widać to w tytułach psalmów:


Psalm 79 "Nad gruzami Jerozolimy"

Psalm 60 "Modlitwa po klęsce"

Psalm 61 "Modlitwa wygnańca"

Psalm 39 "Jęk ciężko utrapionego"

Psalm 26 "Wołanie o Bożą sprawiedliwość"

Psalm 54 "Wybaw mnie, Boże"

Psalm 86 "Prośba o pomoc w przeciwnościach"

Psalm 17 "Błaganie o wyzwolenie od wrogów"
Najbardziej przejmujący jest psalm 130 "Z otchłani ku Bożemu miłosierdziu". Jego autor jest bezradny, korzy się, błaga, woła do Boga z otchłani nieszczęść, bo wierzy w niego. Wierzy, bo wie, że jeśliby Bóg zechciał zapamiętać wszystkie grzechy ludzkie, "któż się ostoi". Ten psalm przemawia do czytającego. Prawie każdy wielki polski poeta czynił próby, by go przetłumaczyć. Znane są tłumaczenia tego utworu wykonane przez Jana Kochanowskiego, Mikołaja Sępa Szarzyńskiego i Czesława Miłosza.
Wiele psalmów jest tworzonych na wzór psalmów lamentacyjnych. Te parafrazy są równie przejmujące. Do takich utworów zaliczamy: "Golgotę" Jana Kasprowicza i "Byłeś jak wielkie, stare drzewo, narodzie mój jak dąb zuchwały" Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi

Podobne pytania

thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
odpowiedzi
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt 1 nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
odpowiedzi
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
odpowiedzi
Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!


...