menu search
  • Rejestracja
brightness_auto
more_vert
1.    Wyjaśnij znaczenie podanych poniżej terminów: (0-3pkt)
a)    Środowisko przyrodnicze,
b)    Środowisko społeczno – gospodarcze,
c)    Środowisko geograficzne,

2.    Zapisz następujące skale liczbowe w postaci skal mianowanych: (0-2pkt)
a)    1 : 100 000,
b)    1 : 25 000,
c)    1 : 1000000,
d)    1: 50 000,

3.    Porównaj skale i uszereguj je od największej do najmniejszej: (0-1pkt)
a)    1 : 250 000,
b)    1 cm – 50 km,
c)    1 : 800 000,
d)    1 cm – 0,25 km,

4.    Oblicz odległość w terenie, jeżeli na mapie w skali 1 : 75 000 odpowiada jej odcinek o długości 6 cm. Zapisz obliczenia. (0-2pkt)

5.    Oznacz literą P zdania prawdziwe, a literą B zdania błędne: (0-2pkt)
a)    Galaktyki rozmieszczone są we Wszechświecie równomiernie.
b)    Gwiazdy świecą światłem własnym.
c)    Układ Słoneczny położony jest w centrum Galaktyki.
d)    Droga ruchu planet wokół Słońca nazywana jest orbitą.

6.    Podaj 3 konsekwencje ruchu obiegowego Ziemi. (0-3pkt)

7.    W Warszawie (52°N, 21°E) jest godzina 17.50 czasu słonecznego. Oblicz, która jest godzina czasu słonecznego w Pakistanie (39°N, 116°E). (0-2pkt)

8.    Umowny czas stosowany na mocy zarządzeń władz na danym obszarze to czas: (0-1pkt)
a) miejscowy,
b) słoneczny,
c) strefowy,
d) urzędowy,

9.    Z wymienionych określeń wybierz te, do których odnoszą się poniżesz opisy. Obok opisu wpisz określenie. Określenia: pogoda, klimat, strefa klimatyczna. (0-3pkt)
a) Układ charakterystycznych dla danego obszaru stanów pogody odnoszący się do długich przedziałów czasu.
b) Równoleżnikowe pasy powłoki ziemskiej wyróżnione na podstawie panującego klimatu.
c) Całokształt zjawisk meteorologicznych występujących w danej chwili nad danym obszarem.

10.    W Krakowie ( około 200 m n.p.m.) zanotowano temperaturę powietrza 7,2 °C. Oblicz jakiej temperatury powietrza można się spodziewać:
a) w Zakopanem ( około 800 m n.p.m.),
b) nad Morskim Okiem ( około 1400 m n.p.m.),
jeżeli przeciętny spadek temperatury wynosi 0,6°C na każde 100 metrów wysokości. (0-2pkt)
11.    Podaj 3 przykłady wpływu warunków klimatycznych na działalność człowieka. (0-3pkt)

12.    Powłoka wodna Ziemi to: (0-1pkt)
a)    Biosfera,
b)    Hydrosfera,
c)    Atmosfera,
d)    Litosfera;

13.    Oznacz literą P zdania prawdziwe, a literą B zdania błędne: (0-2pkt)
a)    96,5% zasobów wodnych na Ziemi znajduje się w morzach i oceanach.
b)    Największe ilości wody słodkiej zgromadzone są w lodowcach i pokrywie śnieżnej.
c)    Parowanie z powierzchni lodu i śniegu to resublimacja.
d)    Bilansem wodnym nazywamy zestawienie przychodów i rozchodów wody na danym obszarze w okresie roku hydrologicznego.

14.    Wyjaśnij znaczenie terminów: (0-4pkt)
a)    Dorzecze,
b)    Zlewisko,
c)    System rzeczny,
d)    Obszar bezodpływowy,

15.    Wymień trzy najpospolitsze minerały skałotwórcze wchodzące w skład skorupy ziemskiej.
(0-1pkt)

16.    Przyporządkuj rodzaje skał do warunków ich powstawania: (0-2pkt)
a)    magmowe głębinowe,                 a) powstały z innych skał pod
                                                                                                 wpływem wysokiej temperatury i
                                                                                                 ciśnienia,
b)    osadowe pochodzenia chemicznego,         b) powstały w głębi skorupy ziemskiej
                                                                                                 przez powolne krzepnięcie magmy.
c)    osadowe okruchowe,                 c) powstały ze zwietrzeliny innych    
                                                                                                 skał,
d)    metamorficzne,                     d) powstały w wyniku wytrącenia z
                                                                                                 roztworów wodnych,

17.    Podaj czym różnią się między sobą: (0-2pkt)
a)    Lawa i magma,
b)    Ognisko i ośrodek trzęsienie ziemi,

18.    Spośród wymienionych rzek wybierz te, które tworzą delty: (0-1pkt)
Sekwana, Tamiza, Huang-Ho, Wołga, Missisipi, Ren, Ganges,

19.    Tajga to zbiorowisko roślinne: (0-1pkt)
a)    Sahary,
b)    Niziny Amazonki,
c)    Syberii,
d)    Himalajów,

20.    Podaj, czym różnią się: (0-2pkt)
a)    nizina i równina,
b)    wysokość względna I wysokość bezwzględna,
thumb_up_off_alt 2 lubi thumb_down_off_alt nie lubi

1 odpowiedź

more_vert
a) Środowisko przyrodnicze (środowisko naturalne) - całokształt ożywionych i nieożywionych składników przyrody, ściśle ze sobą powiązanych, otaczających organizmy żywe. W jego ramach można wyróżnić następujące elementy:

* budowa geologiczna
* rzeźba terenu
* klimat
* stosunki wodne
* gleba
* organizmy żywe
c) - środowisko geograficzne (przekształcone) rozumiane jako zbiór przekształconych w ponad 50% elementów przyrodniczych oraz elementów sztucznych, wytworzonych przez człowieka, czyli infrastruktury osadniczej, przemysłowej, rolnej i transportowej;
2. 1:100000
1cm->100000cm/:100
1cm->1000m/:1000
1cm->1km
1cm=1km

1:25000
1cm->25000cm/:100
1cm->250m
1cm=250m

1:1000000
1cm->1000000cm/:100
1cm->10000m/:1000
1cm->10km
1cm=10km

1:50000
1cm->50000cm/:100
1cm->500m
1cm=500m5. a) B
b)P
c)B
d)P
e)B
f)P
g)B
h)B
i)P
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

Podobne pytania

thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
odpowiedzi
thumb_up_off_alt 2 lubi thumb_down_off_alt 1 nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
odpowiedzi
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
odpowiedzi
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!


...