menu search
  • Rejestracja
brightness_auto
more_vert
1.    Według Adama Smitha, troszczenie się o własne interesy
a. było szkodliwe dla społeczeństwa
b. sprawiało, że firmy produkowały złe produkty po wysokich cenach
c.powodowało ingerencję rządu
d.sprawiało, ze firmy oferowaly wyroby najwyższej jakości po najniższych cenach

2.    Gospodarka sterowana cenami funkcjonuje automatycznie wtedy, gdy
a. dochody rozdzielane są równomiernie
b. na rynku istnieje konkurencja
c. celem firmy jest jak najlepsze zaspokojenie potrzeb społeczeństwa
d. robotnicy są skłonni zakceptować każdą płacę oferowaną przez pracodawcę

3.    W systemie gospodarki rynkowej
a. osoba prywatna może rozpocząć każdą działalność gospodarczą, która jest zgodna z prawem
b. każdy obywatel ma prawo głosować w wyborach
c. jest taka ilość dóbr, że wystarcza ich dla wszystkich
d. robotnicy sami ustalają wysokość zarobków

4.    Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe
a. popyt jest ważniejszy od podaży przy określaniu cen
b. krzywa popytu jest rosnąca
c. więcej rzeczy zostanie sprzedanych po niższych cenach niż po wyższych
d. Sejm uchwalił ustawę o prawie popytu


5.    „Ceny odgrywają rolę sygnałów dla rynku”. Oznacza to, iż:
a. ceny mają wpływ na rodzaj i ilość wyrobów i usług oferowanych do sprzedaży
b. zyski wzrastają zawsze wraz ze wzrostem cen
c. wysokie ceny są sygnałem, że gospodarka jest „zdrowa”
d. ludzie czekają na opublikowanie zestawień popytu i podaży zanim podejmą swoje decyzje

6.    Kiedy popyt benzynę wzrasta to rośnie rowniż popyt na samochody, kiedy popyt na benzynę spada, następuje rownież obniżenie popytu na samochody. Ekonomiści powiedzieliby, że samochody i benzyna to:
a. dobra niezależne
b. doobra substytucyjne
c. dobra komplementarne
d. dobra luksusowe

7.    Prawo podaży mowi, że:
a. kupujący nabędą więcej po niższych niż po wyższych cenach
b. sprzedający będą produkować więcej  po wyższych niż po niższych cenach
c. ilość wyrobów oferowana do sprzedaży nie zależy od ich ceny
d. konsumenci kupują więcej po wysokich niż po niskich cenach

8.    Co się stanie na konkurencyjnym rynku, jeśli podaż przewyższy popyt?
a. konsumenci zażądają więcej wyrobów
b. dostawcy zwiększą produkcję
c. cena rynkowa spadnie
d. cena rynkowa wzrośnie

9.    Na rynku konkurencyjnym cena rownowagi
a. jest określana na podstawie decyzji konsumentów
b. to najniższa cena, jakiej mogą żądać producenci, by nadal osiągać zyski
c. jest określana przez ministerstwo finansów
d. zrównuje popyt z podażą

10.    Akcja
a. część zysku w spółce akcyjnej przeznaczona do podziału wśród właścicieli
b. długotrwały spadek wartości papierów wartościowych
c. obrazuje sytuację rynkową na giełdzie papierów wartościowych
d. papier wartościowy potwierdzający współwłasność w spółce akcyjnej

11.    Która z podanych niżej osób nie jest zaliczana do zasobu siły roboczej?
a. programista komputerowy
b. nauczyciel
c. bezrobotny stolarz
d. hutnik na emeryturze

12.    Który z następujących czynników prawdopodobnie najbardziej wpłynie na wzrost zarobków pracowników fabryki samochodów?
a. popyt na samochody i wydajność pracowników
b. żądania wyższych płac
c. przepisy rządowe dotyczące minimalnych płac
d. ceny samochodów importowanych

13.    Który z poniższych czynników jest nierynkowym elementem wpływającym na zarobki?
a. wzrost cen towarów konsumpcyjnych
b. zmniejszenie się popytu na wyroby kowali
c. niechętne zatrudnianie osób noszących długie włosy
d. zwiększenie się podaży licencjonowanych pilotów

14.    Co wpłynie na pobudzenie koniunktury?
a. redukcja zysków
b. spadek siły nabywczej
c. wzrost bezrobocia
d. wzrost inwestycji

15.    Które z poniższych działań jest narzędziem fiskalnym służącym do stabilizacji gospdarki?
a. zwiększanie lub zmniejszanie stopy rezerw obowiązkowych
b. operacje otwartego rynku
c. zwiększanie lub zmniejszanie wydatków rządowych
d. zmiana stopy redyskontowej

16.    Co może zmniejszyć bezrobocie?
a. zwiększenie podatków
b. zmniejszenie wydatków rządowych na wojsko
c. zmniejszenie podatków
d. zmniejszenie wydatków na budowę autostrad

17.    Ekspansja handlu spowodowała, że panstwa na świecie są bardziej
a. niezależne
b. zależne od siebie
c. odizolowane
d. stabilne
18.    Które z poniższych stwierdzeń odzwierciedla dodatni bilans handlowy?
a. wrtość eksportu jest wyższa niż wartość importu
b. Polacy inwestują więcej w innych państwach niż w kraju
c. rosną rezerwy walutowe w Polsce
d. nastąpiło zwiększenie całkowitej wartości eksportu i importu
19.    Gdy wartość złotówki spada
a. stopa procentowa wzrasta
b. Polacy płacą więcej za obce wyroby i usługi
c. Polacy płacą mniej za obce wyroby i usługi
d. obcokrajowcy płacą drożej za polskie wyroby i usługi

20.    Przedsiębiorczość
a. zawsze przynosi korzyści
b. cechuje tylko osoby dorosłe, posiadające wyższe wykształcenie
c. jest jednym z mniej ważnych czynnikow produkcji
d. w systemie gospodarki rynkowej zawsze wiąże się z ryzykiem
thumb_up_off_alt 2 lubi thumb_down_off_alt nie lubi

1 odpowiedź

more_vert
1 - d
2 - c - chyba
3 - a
4 -  a albo c
5 - a
6 - c
7 - a - chyba
8 - c
9 - d
10 - d
11 - c
12 - a
13 - c
14 - d
15 - c
16 - c
17 - a
18 - a
19 - b
20 - a
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

Podobne pytania

thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 2 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 2 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!


...