menu search
  • Rejestracja
brightness_auto
more_vert
Mechanizmy regulujące zachowania człowieka
- Poznanie cech osobowości i mechanizmów regulujących zachowania człowieka.
-Hierarchia potrzeb Maslowa
thumb_up_off_alt 2 lubi thumb_down_off_alt nie lubi

1 odpowiedź

more_vert
Czynniki warunkujące osobowość:
-uczucia
-emocje
-temperament
-motywacja
-wiedza
-intelekt

Do rozwoju osobowości potrzeba:
-kreatywności
-przedsiębiorczości
-asertywności
-umiejętności radzenia sobie ze stresem

Do mechanizmów regulujących zachowania człowieka zaliczamy:
-potrzeby
-uczucia
-motywy

Hierarchia potrzeb wg Maslowa

Według Abrahama Maslowa wszyscy ludzie dążą do zaspokojenia pięciu poziomów potrzeb które występują w porządku hierarchicznym. Zaczynając od najniższych poziomów które Są potrzebami podstawowymi przechodzimy do potrzeb wyższego rzędu.

Potrzeby fizjologiczne – Znajdują się na samym dole tej hierarchii. Są to potrzeby warunkujące przetrwanie i prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Gdy te potrzeby nie zostaną zaspokojone, będą dominować nad wszystkimi innymi potrzebami, wypierając je na dalszy plan. Zaliczmy do nich potrzebę snu, pożywienia, przedłużenia gatunku itp.

Potrzeby bezpieczeństwa – Następne w hierarchii. Są to potrzeby zapewnienia sobie bezpieczeństwa zarówno osobistego jak i socjalnego. Należą do nich potrzeby takie jak: posiadania dachu nad głową, odzieży, zabezpieczenia materialnego, ochrony przed napadami i wojnami.

Te dwie grupy potrzeb nazywane są potrzebami niższego rzędu, ponieważ warunkują tylko egzystencje jednostki, nie zapewniając jej rozwoju wewnętrznego. Rozwój ten człowiek może osiągnąć jedynie poprzez zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu.

Potrzeby przynależności do grupy – jest to pierwsza z potrzeb wyższego rzędu. Dla większości ludzi zaspokojenie tej potrzeby odbywa się poprzez rodzinę i przyjaźnie zawierane w pracy bądź poza nią. Zagrożenie izolacji lub wykluczenia z danej grupy społecznej może być przyczyna frustracji dla człowieka. Określane często mianem potrzeb społecznych to: potrzeba miłości, przyjaźni i akceptacji człowieka w grupie.

Potrzeby szacunku i uznania – obejmują dwie podgrupy: potrzeba uznania i szacunku przez samego siebie oraz przez innych. Władza i niezależność zapewniają ludziom prestiż i uznanie.
Rozumiane jako dążenie do uzyskania uwagi i szacunku ze strony innych osób oraz niezależności.
Potrzeby samorealizacji – Znajdują się na samym szczycie hierarchii. Jest to możliwość rozwoju własnej osobowości oraz wyrażenia własnego „ja” w działaniu. NA tym poziomie bodźcem do działania jest nie brak czegoś, a rozwój wewnętrzny. Celem jest samo działanie, a praca staje się wartością sama w sobie.

Konsekwencja takiego hierarchicznego układu potrzeb jest to że zaspokojenie jednej potrzeby powoduje powstanie nowej. Jednocześnie warunkiem, by przejść do realizacji potrzeb wyższego rzędu, jest zaspokojenie tych niższego rzędu.
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi

Podobne pytania

thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt 1 nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!


...