menu search
  • Rejestracja
brightness_auto
more_vert
Esej na temat społeczno-kulturowe skutki migracji. Inspiracji zaczerpnij w słowach Marka Fishera
thumb_up_off_alt 2 lubi thumb_down_off_alt nie lubi

1 odpowiedź

more_vert
Powinno pomóc: Współczesne migracje ludności na świecie dzielimy na dwie główne kategorie.
- migracje zewnętrzne (migracje poza granice kraju)
-migracje wewnętrzne (migracje wewnątrz danego państwa)

Współcześnie obszarem, który jest największym, jeśli chodzi o migracje zewnętrzne jest Europa. Zadecydował o tym rozwój gospodarczy oraz niski przyrost naturalny, starzenie się ludności ?starego kontynentu? a co za tym idzie zwalnianie miejsc pracy, którą zajmują przybyli emigranci zwłaszcza z trzeciego świata ( byłych koloni np. francuskich)Ze względu na wysoki rozwój gospodarczy zachodniej Europy głównym powodem migracji zewnętrznej jest uchodźstwo ekonomiczne tzw. ?za chlebem?. Zwykle wydaje się ona jedyną szansą na poprawę bytu. Bywa ją sytuacje, zwłaszcza w Azji gdzie wioska zbiera pieniądze na wyjazd osoby wyjeżdżającej, która ma w przyszłości przygotować miejsce dla następnych emigrantów, ale również wspomagać ludność wioskową finansowo, czasem jest wysyłana dla zdobycia wykształcenie i później powrotu do swojej miejscowości, aby pracować dla mieszkańców lub ich kształcić. Znany jest mi taki przypadek z Indii. Często pod przykrywką uchodźstwa politycznego ukryty jest prawdziwy powód migracji ? ekonomiczny. Dotyczy to głównie Albańczyków. Pakistańczyków, Kurdów, Chińczyków oraz innych narodów biednych uwikłanych w konflikty wewnętrzne. Emigranci z Europy zachodniej zazwyczaj są to ludzie tymczasowo migrujący za pracą, bez zamiaru pozostawania i osiedlania się na stałe. Obecnie zjawisko to jest bardzo nasilone w Polsce. Wielu ludzi zwłaszcza młodych wyjeżdża na okres 1-4 lat, aby zdobyć pieniądze na mieszkanie, lub dalsze wykształcenie, większość z nich wraca, inaczej jest, kiedy migrują ludzie w średnim wieku i starsi zazwyczaj te migracje mają na celu osadnictwo na stałe. Według szacunków ECAS (European Citizen Action Sernice) w latach 2004-2006 z Polski w celach zarobkowych do krajów ?starej Unii? wyjechało 1,12 mln pracowników
Migracje polityczne dotykają głównie ludzi mieszkających w krajach prowadzących konflikty wewnętrzne i zewnętrzne. Ze względu na nie tolerancję religijną , odmienność polityczne, narodowość, przynależność do grupy społecznej, różnice kulturowe, konflikty zbrojne wewnętrzne oraz ingerencje zbrojne zewnętrzne .Prześladowania religijne w XX i XXI w dotyczyły głównie Irlandia, Izrael, Pł Indie, Pł. Hiszpania. Prześladowanie polityczne dotknęły Ukrainy, Białorusi, Rosji i w dużym stopniu Polski gdzie w latach powojennych wyemigrowała olbrzymie ilość naszych rodaków ? nie poprawnych politycznie?. Prześladowania narodowościowe dotknęły Czczenia, RPA. Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest migracja ludzi starszych z krajów wysoko rozwiniętych z Belgii, Holandii i Szwajcarii, w których to jest dopuszczona eutanazja. Pod pretekstem zalegalizowanej eutanazji, dochodzi do ?pozbywania się ?ludzi w podeszłym wieku wymagających ciągłej opieki, co najczęściej koliduje z chęcią robienia kariery zawodowej przez potomstwo oraz podnosi koszty utrzymania nie produkcyjnej sfery budżetowej.
Skutkami migracji zewnętrznych dla krajów wysoko rozwinięte jest zwiększenie przyrostu naturalnego ludności (zwłaszcza napływowej), przypływ ludności wykwalifikowanej, co daje wyższy poziom szkolnictwa, rozwoju technologii, medycyny,i innych dziedzin. Negatywnym skutkiem jest odbieranie pracy ludności rodzimej spowodowane konkurencją na rynku pracy( ludzie napływowi są zazwyczaj gorzej opłacani. W krajach słabo rozwinięte migracja powoduje zmniejszenie wzrostu naturalnego, zmniejszenie wykwalifikowanej kadry, ale też spadek bezrobocia, a także napływ dewiz. Transfer dewiz zgromadzonych za granicą powoduje wzrost importu oraz wzrost gospodarczy i podniesienie poziomu życia. Do niekorzystnych skutków migracji zewnętrznej zaliczamy czasową lub stałą utratę zasobów ludzkich, zmiany w strukturze wieku i płci pozostałych mieszkańców spowodowane jest to tym, że zazwyczaj grupą migrującą są młodzi mężczyźni. Negatywnym skutkiem jest również społeczno kulturowe odizolowanie emigrantów, a także źle wpływa rozdzielenie rodzin, bardzo często emigranci maja duże problemy z integracją w nowym środowisku. Dochodzi również do wymiany kulturowej, skutki bywają różne i pozytywne, i negatywne.
Drugim rodzajem migracji jest migracja wewnętrzna. Dzieli się na migrację regionalną i pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi. Czynnikami powodującymi migracje regionalne na większych dystansach są zazwyczaj czynniki ekonomiczne, bezrobociem, lepszymi zarobkami lub karierą zawodową, ale również zdobywanie wiedzy, czyli nauka w innym mieście, chęcią zmiany otoczenia, poprawieniem warunków mieszkaniowych ( taką migrację nazywamy rezydencyjką) a także powody rodzinne, małżeństwa osób z różnych regionów danego kraju. Migracja wewnętrzna rozwinęła się głównie w Stanach zjednoczonych.(Przeciętna rodzina zmienia miejsce zamieszkania średnio 7 razy w ciągu jednego pokolenia. Migracje rezydencyjce często dotyczą ludzi starszych maja oni na względzie osiadanie w rejonach z wyższym zabezpieczeniem socjalnym a także migrują na obszary wartościowe ekologicznie oraz atrakcyjne turystycznie. W Polsce są to tereny Pomorza oraz wybrzeża, w stanach Floryda, Kalifornia. Migracja wewnętrzna ma wpływ na przyrost naturalny i strukturę demograficzną np. niedobór kobiet w Polsce północno-wschodniej, odmłodzone i dojrzałe społeczeństwa w regionach Polski południowej i centralnej. Wyludnianie się regionów wiejskich i przeludnienie w regionach wysoko uprzemysłowionych. Wśród migracji w wieku 16-23 dominują kobiety, co prowadzi do spadku populacji na wsi. Na wielu terenach wiejskich nastąpiło z tego powodu obniżenie współczynnika przyrostu naturalnego, którego najczęstszą przyczyną jest niechęć powrotu na wieś ludzi wykształconych, na szczęście powoli ta tendencja zaczęła się w ostatnich latach zmieniać na korzyść wpływ na taką sytuację mają dotacje z Unii Europejskiej dla rozwijających się gospodarstw rolnych.
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

Podobne pytania

thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
odpowiedzi
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 3 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!


...