menu search
  • Rejestracja
brightness_auto
more_vert
Zróżnicowanie budowy tkanek zwierzęcych odzwierciedleniem pełnionych przez nie funkcji
thumb_up_off_alt 3 lubi thumb_down_off_alt nie lubi

1 odpowiedź

more_vert
TKANKA MIĘŚNIOWA-znajdują się miofibryle (układy włókienek białkowych);ułożone
są równolegle wzgl. Siebie; każda miofibryla składa się z kr. wł. białkowych(miofilamentów)
-zbudowane są one z białek: grubsze z miozyny; cieńsze z aktyny.


TK.. MIĘŚN. GŁADKA-w cytoplaźmie wzdłużnie uł. są miofibtyle; ukł. kom. poł. tk.łączną
wiotką tworzą pęczki mięśniowe (mięśnie gładkie); u kręgowców wyst. w skórze wł.,
oku, ścianach przew. pokarm., naczyń krwion., ukł. mocz.-pł.,
TK. MIĘŚN. POPRZ. PRĄŻK.:-MIĘŚNIE SZKIELETOWE-kom. mają wiele jąder uł. peryf.,
centralnie leżą miofib., uł.równ. wzgl. siebie, każda ot. Jest cysternami siateczki śródplazm.;
miofibr. skł. się z miofil.miozynowych i aktynowych, uł. naprzem. Na całej jej dł.; poszczeg.
wł. mięśn., uł. równ. i poł.tk. łączną, tw. mięsnie szkiel.; poszczeg. mięsnie końcami przytw.
są do el. ukł. szkiel. i dzięki temu ich skurcze i rozc, umożl. ruch całego org. lub jego narządów.
-MIĘSIEŃ SERCOWY-kom. są na biegunach rozgałęzione; rozgał. łączą się ze sobą; w śr.cześci
kom. jest 1 jądro kom.,; wolne przestrz. między kom. wypeł. są tk. łączną wiotką, do której
wnikają liczne naczynia krwionośne i zakończenia nerwowe.
TK. NERWOWA-neurony-kom.przyst. do odb. bodźców i przesył. inf. do odp. narz. i ukł. Za odb.
bodźców odp. bł. kom. nauronu; neurony są kom. o dł. wyp. cytoplazm., które zróżnicow. są na
dendryty(odp. za odb. bodźców i przesył. impulsu nerw. wzdłuż neuronu) i neuryty(odp. za przekaz.
Impulsów in. neuronom lub in. kom. org.; synapsy-miejsca styku pom. neur. Oraz między nauron. a
in. kom. org. Wyróżniamy: neurony czuciowe(przew. impuls od receptorów do ośrodkowego ukł.
nwerw.; n.ruchowe(impuls z ośr. Ukł. nerw. do efektorów); n. Pośredniczące(impuls od neuronów
czuciowych do ruchowych. Strukt.nerw. tworz. Przez neurony: nerwy-zboiry uł. wypustek neuronów,
otoczonych osłonką łącznotkankową; zwój nerwowy-skupienie ciał kom. wielu neuronów; mózg i rdzeń
kręgowy-najw. zgr. Tk. nwerw. Tworzące centralny ukł. nerw.( wyr. się subst. Szarą i białą); ośr. nerw.-
skupienie neuronów w centr. ukł. nerw., odp. za reg. nerw. konk. Czynności lub procesu życiowego.
TK. ŁĄCZNA WŁAŚCIWA-ma subst. pozakom., skał. Się z macierzy utw. z kolagenu i elastyny.
TK. ŁĄCZN. SZKIEL.: tk.chrzęstna-składa się z owalnych kom. (chondrocytów); w subst. Pozakom.
Są wł. baiłk., zbudowane z kolagenu(wł. kolagenowe) i elastyny (wł.sprężyste), dzieli się na tk.chrz.
sprężystą, szkilstą i włóknistą),; tk.kostna-jej kolagenowa subst. Pozakom. Przesycona jest solami
mineralnymi; kom. tej tkanki (osteocyty)mają gwieździste kształty i produkują wł. kolagen., które nadają
kości sprężystość; podst. Elem. Strukt. Tej tk. są blaszki kostne, utworzone z włókien kolagenowych.
TK. KOSTNA ZBITA-blaszki tej tk. tworzą syst.-osteony; każdy osteon skł. się z 20 blaszek uł. współśr.
Śr. walca wypełnia tk. łączna-w niej są naczynia krwionośne, chłonne i nerwy; z kanał. Osteonu poł. są
kanaliki, w których leżą osteocyty. TK. KOSTNA GĄBCZASTA-jej blaszki uł. są nieregularnie i tworz.
Gąbczasta strukturę; w wolnych przest. Między blaszkami są jamki szpikowe, wypeł. czerw. szpik. kostn.
KREW-tk. płynna, skł się z subst. Międzykom. i komórek; subst. międzykom.(osocze)skł. się z wody,
białka, in. zw. Org. (glukoza, lipidy, poj. Aminokwasy), skł. nieorg. (jony) i z krwinek. F.osocza:transp.
subst.odżyw.,02, CO2, szokdl. Prod. Przemian zw. azot. i hormony, pełni f. obronną, dzięki zaw. albumin
i elektrolitów utzrymuje na syałym poz. Ciśnienie osmotyczne ciała; rozp. w osoczu fibrynogen może być
przekształ. W fibrynę, która zatyka uszkodz. Naczynia krw. co zapobiega krwotokom. KRWINKI-dzielą się
na erytrocyty(czerw.krw)-zawirające hemoglobinę i biorące udział w transporcie gazów oddechowych,
leukocyty(białe)-są zróżnicowane pod wzgl. morfolog. i czunnościowym, wyróżniamy grnaulocyty, monocyty
i limfocyty; trombocyty(płytki krwi)-zapoczątkowują proces krzepnięcia krwi, podczas pękania naczyń krw.
uwalniają trombokinezę-enzym, który rozpo. Proces przekształ. Fibrynogenu w fibtynę. Skł. krwi, które
przesączają się przez naczynia krw. do przestrz. międzykom.. in. tk. tworzą LIMFĘ (chłonkę).
NICIENIE-ciało pokryte jest kolagen. Oskórkiem(kutikulą), pod którym wyst. jednokom. lub syncytialny nabł.
(hypoderma); tworzy ona 4 podł, sym. uł. zgrubienia wysunięte w kier.jamy ciała (wałki hypodermalne); wyst.
wyłącznie warstwa mięśni podł.; ukł. pokarm. W formie drożnego przewodu, zbudowany jest z 3 ocinkó- z jelita
przedniego, środkowego i tylnego; ukł. wydalniczy-tworzą go 2 podł. kanały wydaln. biegnące wzdł. ciała w
bocznych wałkach hypoderm., kanały te są ślepo zakończone w tylnym odcinku ciała, łączą się w przednim
odcin. Po stronie brzusznej we wspólny pojedynczy przewód wyprowadzający, zak. Otw. Wydaln.;
ukł. nerwowy-pierścień nerw. okalający gardziel oraz podł. Pnie nerw. (8), np. pień brzuszny, grzbiet. oraz pnie
boczne
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

Podobne pytania

thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
odpowiedzi
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!


...