menu search
  • Rejestracja
brightness_auto
more_vert
Strasznie pilne - proszę o pomoc


Give a proper future verb form
1. This time tomorrow I (sit) ……………………….on the beach
2. By 2013 my sister (start) ………… a new business
3. In 2050 people (spend) ……………their holidays on the Moon
4. A: “It’s hot in here”        B: “Ok, I (open) …………………………… the window
5. …………………….. you (use) ………….. your computer? If not I would like to borrow it
6. Tom has argued with the boss so he (sack) …………. him
7. By March I (work) ……………………………….here for seven month
8. ……………….. I (help) …………….. you? You look so tired
9. ……………………you (repeat) …………………………. the last sentence, please?


Give a proper passive voice
1. It (say) …………………………. that he discovered a new planet
2. JF Kennedy  is said to (shoot) ………………….  by Oswald
3. Not many motorways (build) …………… in Poland since 2000
4. Don’t enter the room because the exam (write) …………………….there now
5. Hamlet (write)……………….by Shakespeare.
6. I want to (admire)………………….by my parents.
7. Most    people hate (criticize)………………….by their partners.
8. Milk should (drink)………………….every day.
9. Who…………….. this picture (paint)……………by?

Give a proper tense:
1 .He is not here but as soon as he (come)……………..I (let)…………him know.
2.1f you (not help)……………me, I (not help)……………you tomorrow.
3.Take an umbrella in case it (rain)……………….
4.She (not pass)………..her exam unless she (learn)…………………. systematically.
5.1 (phone)……………..you as soon as the plane (land)………………….

Use : SO or SUCH:
1 .This is………………….a boring film that I fell asleep. 2.There were……………many people at the concert.
3.The test was………difficult that a lot of people failed it. 4.1 have……………much time that I can help you.

Podaj przyimek: accuse sb……….stealing, acquit sb…………accusations, charge sb……….a murder, fine
sb…………speeding, sentence sb……….prison
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

1 odpowiedź

more_vert
ive a proper future verb form 1. This time tomorrow I siting.on the beach 2. By 2013 my sister started a new business 3. In 2050 people spended their holidays on the Moon 4. A: “It’s hot in here” B: “Ok, I opened the window you using. your computer?
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

Podobne pytania

thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 2 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
2 odpowiedzi
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
odpowiedzi
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
odpowiedzi
Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!


...