menu search
  • Rejestracja
brightness_auto
more_vert
1.Czym są wielkości skalarne a czym wektorowe, rysunek, przykłady.
2. Dodawanie i odejmowanie graficzne wektorów o tym samym bądź różnych kierunkach.
3. Obliczanie wartości sumy wektorów prostopadłych do siebie.
4. Czym są współrzędne przestrzenne, układ współrzędnych i układ odniesienia, określanie położenia w układzie współrzędnych.
5. Czym jest ruch i spoczynek, przykłady.
6. Czym jest względność ruchu, przykłady.
7. Definicje pojęcia toru, drogi, przemieszczenia, prędkości średniej i chwilowej, szybkości.
8. Czym jest ruch jednostajny prostoliniowy, przykłady.
9. Wzory na drogę i szybkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym, jednostki.
10. Wykresy zależności s(t) i v(t) w ruchu jednostajnym.
11. Czym jest ruch jednostajnie zmienny prostoliniowy oraz przyspieszenie.
12. Ruch jednostajnie przyspieszony, przykłady.
13.Wzory na drogę, szybkość i przyspieszenie w ruchu jednostajnie przyspieszonym, jednostki.
14. Wykresy zależności a(t), v(t), s(t) w ruchu jednostajnie przyspieszonym.
15. Ruch jednostajnie opóźniony, przykłady.
16. Wzory na drogę, szybkość i przyspieszenie w ruchu jednostajnie opóźniony, jednostki.
17. Wykresy zależności a(t), v(t), s(t) w ruchu jednostajnie opóźniony.
18. I zasada dynamiki Newtona, układy odniesienia inercjalne, przykłady.
19. II zasada dynamiki Newtona, wzór na siłę, jednostka.
20. Układ odniesienia nieinercjalny, siły bezwładności, przykłady.
21. III zasada dynamiki Newtona, przykłady.
22. Czym jest ruch jednostajny po okręgu, przykłady.
23. Pojęcia okresu ruchu, częstotliwości obrotu, prędkości liniowej i prędkości kątowej, wzory, jednostki.
24. Wzór wiążący szybkość kątową i liniową.
25. Pojęcie przyspieszenia dośrodkowego, co powoduje.
26. Pojęcie pędu, wzór, jednostka, zasada zachowania pędu, przykłady.
27. Pojęcie siły tarcia, wzór, przykłady.
28. Tarcie statyczne i dynamiczne, różnice między nimi.
29. Pojęcie czasoprzestrzeni i jednoczesności zdarzeń.
30. Postulaty STW.
31. Prędkość światła w próżni, wartość.
32. Transformacja Galileusza, dlaczego jest niesłuszna w przypadku relatywistycznym.
33. Transformacja Lorentza, uzasadnia że przy małych prędkościach mechanika relatywistyczna przechodzi w klasyczną.
34. Skrócenie Lorentza i dylatacja czasu.
35. Relatywistyczne wartości energii spoczynkowej, całkowitej i kinetycznej.
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

1 odpowiedź

more_vert
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

Podobne pytania

thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
odpowiedzi
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
odpowiedzi
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
odpowiedzi
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
odpowiedzi
Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!


...