menu search
  • Rejestracja
brightness_auto
more_vert
Jakie są przyczyny i skutki powstań narodowych w X|X w .
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

1 odpowiedź

more_vert
POWSTANIE STYCZNIOWE 22 - 23 STYCZNIA 1863 r. Przyczyny : * porażka Rosji w wojnie krymskiej (wojna Rosji z koalicją Turcji, Anglii, Francji i Sardynii) * branka * sukcesy Włochów (przy pomocy Francji pokonali Austrię i zjednoczyli większą część swojego kraju) * zaostrzenie represji ; aresztowania polskich patriotów Przyczyny klęski powstania: * przewaga militarna Rosji * tylko mała grupa chłopów brała udział w powstaniu a Ci, którzy w nim nie uczestniczyli przybrali postawę obojętną lub nawet wrogą * źle uzbrojona armia, brak znajomości terenu, na którym walczyli, brak doświadczenia dowódców * brak pomocy ze strony państw zachodnich * utrudnianie przekraczania granicy i działań powstańczych przez inne kraje zaborcze (Austria i Prusy) * podział na Białych i Czerwonych ; brak zgodności, zorganizowania i współpracy samych powstańców Skutki: * całkowita utrata autonomii przez Królestwo Polskie * Królestwu Polskiemu nadano nazwę Kraju Przywiślańskiego (a więc z nazwy całkowicie zniknął wyraz 'Polska') * uczestników powstania zsyłano do więzienia i na Sybir, niektórzy wyemigrowali * konfiskowano majątki powstańców * uwłaszczenie chłopów

Powstanie Listopadowe przyczyny, przebieg, skutki. Przyczyny wybuchu Powstania Listopadowego: powstańcze dążenia, jakie tkwiły w Królestwie Polskim, a związane były z łamaniem przez cara konstytucji i ograniczaniem autonomii Królestwa Polskiego, napływające z Zachodu wieści o [CENZURA] niepodległościowych, patriotyczne manifestacje, informacje o rewolucji lipcowej we Francji, przygotowanie przez cara interwencji przeciw Belgii i zamiarze uczestnictwa w niej polskich wojsk, zagrożenie dla młodych kadetów na czele z Piotrem Wysockim, iż zostanie wykryty ich spisek. Przyczyny upadku powstania listopadowego: brak wsparcia ze strony chłopów, stanowiących wówczas większą część polskiego społeczeństwo a także ze strony niemiecko-żydowskiej mniejszości narodowej, która zawsze pozostawała obojętna wobec suwerenności oraz wolności Polski. brak zgody co do strategii prowadzenia walki przez dowódców powstania. zupełny brak jedności w czasie obrad sejmu - ścieranie się lewicowo - konserwatywnych tendencji dotyczących sposobu prowadzenia walki. niewiara w sukces powstania, szukanie wszelkich dróg aby je zakończyć. Jeżeli wielki Napoleon nie zdołał pokonać Rosji mając tylu sprzymierzeńcach, jak więc ma to się udać małej Polsce. zbyt duże rozbieżności w uzbrojeniu i liczebności wojsk (200 tys. żołnierzy rosyjskich wobec 100 tys. polskich). Skutki Powstania Listopadowego: car Mikołaj I zlikwidował Konstytucję, a na jej miejsce wprowadził Statut Organiczny, który pozostawiał Radę Administracyjną i Radę Stanu. Statut Organiczny dawał Polakom ograniczoną nietykalność osobistą oraz wolność wyznania. Królestwo Polskie utraciło: rząd, sejm, armię i stało się "nierozdzielną częścią Rosji". wprowadzono stan wyjątkowy, który trwał do 1914r. wszelkie polityczne przestępstwa miały podlegać sądom wojskowym. namiestnikiem Królestwa Polskiego car mianował feldmarszałka Iwana Paskiewicza, któremu nadał tytułu książęcy za zdobycie Warszawy w 1831r. na terytorium Królestwa Polskiego przebywało 100 tysięcy rosyjskiego wojska. majątki powstańców zostały skonfiskowane a następnie przekazane do Rosji, całe szlacheckie rodziny wywożono w głąb carskiej Rosji albo odbierano im szlachectwo za obronę polskości. zbudowano Cytadelę, tam w pawilonie X przetrzymywano więźniów politycznych, których Komisja Śledcza skazywała na katorżnicze roboty. w 1837r. wprowadzono podział na gubernie według rosyjskiego systemu, a od 1847r. obowiązywał carski kodeks karny. zamiast złotówek nakazano używać rubli. zamknięte zostały uczelnie wyższe: Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Wileński - młodzież została zmuszona kształcić się na rosyjskich uczelniach zlikwidowano Towarzystwo Przyjaciół Nauk. wszczęto zdecydowaną walkę z rzymsko-katolickim Kościołem. Rozwiązano praktycznie wszystkie klasztory. Ograniczono liczbę istniejących szkół zakonnych,. 1839r.- Kościół greko-katolicki dzięki metropolicie kijowskiemu Józefowi Siemaszko włączono do Kościoła prawosławnego,. po klęsce powstania konsekwencje gospodarcze dla Królestwa Polskiego były następujące: nowa taryfa celna - rosyjskie towary przywożone do Królestwa posiadały bardzo niskie cła, a towary polskie wwożone do Rosji bardzo wysokie nawet do 16%. Granicę celną zniesiono dopiero w 1851 r. zahamowanie przemysłu włókienniczo-tekstylnego w Żyrardowie i Łodzi, zaczęto wprowadzać oczynszowanie chłopstwa, spowodowało to zróżnicowanie wsi bowiem, ci którym nie starczało na opłatę czynszu tracili gospodarstwa a następnie powiększali miejski plebs. w latach 1845-48 wybudowano Kolej Warszawsko-Wiedeńską. Połączyła ona Warszawę - Częstochowę - Kraków - Wrocław i Wiedeń. PROSZĘ!
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

Podobne pytania

thumb_up_off_alt 4 lubi thumb_down_off_alt 1 nie lubi
2 odpowiedzi
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!


...