menu search
  • Rejestracja
brightness_auto
more_vert
A)miejsce polonii w spolecznosci miedzynarodowej
b)czynniki ksztaltujace stereotypy narodowosciowe
c)obraz Polski i Polakow widziany oczami innych narodowosaci
d)czynniki rozwoju spoleczenstwa
e)procesy intergracyjne jako szansa dla rozwoju swiata
f)globalizacja jako szansa i zagrozenia
g)dzialania na rzecz rozwoju wspolczesnych spoleczenstw
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt 1 nie lubi

1 odpowiedź

more_vert
1.Położenie, Powierzchnia i Ludność

Położenie Polski ma bardzo duży wpływ na miejsce jakie zajmuje ona w Europie i na świecie. Dzieje się tak ponieważ położenie to ma strategiczne znaczenie zarówno militarno – polityczne jak i narodowościowe.
Polska leże w geometrycznym środku Europy, na styku Europy Zachodniej i Wschodniej. Polska jest stosunkowo dużym krajem, pod względem powierzchni należącym do pierwszej dziesiątki w Europie. To kraj, na terenie którego występują różne typy klimatów i zróżnicowane krajobrazy. Ponadto położenie w centralnej części kontynentu powoduje, że przez teren Polski przebiegają liczne szlaki handlowe i komunikacyjne łączące wschód z zachodem Europy. Duża
Podobna praca BRAK DANYCH

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej
liczba mieszkańców Polski warunkuje wysoki wskaźnik gęstości zaludnienia, zwłaszcza dotyczy to wielkich ośrodków przemysłowych, które zapewniają zatrudnienie. Duża gęstość zaludnienia powoduje jednak także bezrobocie, które na niektórych obszarach sięga prawie 20%. Sytuację na rynku pracy pogarsza dodatkowo napływ nielegalnych imigrantów, gł. ze wschodu.

2.Wybitni Polacy
Naród Polski posiada w swym dorobku wielkie postacie które niejednokrotnie wpłynęły na losy Europy i świata. Osoby te miały wielki udział w ukształtowaniu pozycji Polski w dzisiejszym Świecie. Poniżej przedstawiłem kilka, wg mnie ważniejszych takich portretów.
Jan Paweł II - czyli Karol Wojtyła jest pierwszym papieżem – Polakiem. Jest on dla większości ludzi (nie tylko Polaków) wielkim autorytetem i kimś godnym naśladowania. Działalność apostolska papieża Polaka obejmuje dosłownie cały świat. Żaden inny papież nie odbył tylu podróży apostolskich i nie ewangelizował świata w takim stopniu jak Jan Paweł II. Dociera on wszędzie tam gdzie ludzie i rządy są gotowi go przyjąć. Jako papież, potrafił i potrafi w niezwykły sposób jednoczyć się z młodzieżą, na licznych spotkaniach, które poświęcał tylko niej. Gdy mówi, wśród młodych panuje absolutna cisza, pełna napięcia i skupienia, wyczuwalnego dla wszystkich. Jan Paweł II jest niezwykle stanowczy i konkretny w swej posłudze. Nic nie może go sprowadzić z raz obranej drogi. Zamach na jego życie nie zostawił na nim śladu, przynajmniej gdy chodzi o jego ducha i kierunek jego poczynań.

Wybór Polaka na stanowisko głowy kościoła katolickiego miał ogromny wpływ na pozycje Polski w świecie. Polska zyskała wielki prestiż i stała się obiektem zainteresowań ludzi i państw, którzy przed papieżem Polakiem nawet nie wiedzieli o istnieniu takiego państwa. Wybór papieża Polaka wprowadził Polskę na „tory ku europie”

Lech Wałęsa – Były prezydent Polski, laureat pokojowej Nagrody Nobla. Jego kariera polityczna była niezwykle ciekawa. Uczestniczył on aktywnie w strajkach stoczni gdańskiej gdzie został wybrany do komitetu strajkowego, angażował się w działalność związków zawodowych, niezadowolony z sytuacji w stoczni publicznie mówił co mu się nie podoba przez co został zwolniony z pracy. Po wybuchu strajku w stoczni Gdańskiej staną na czele międzyzakładowego komitetu strajkowego. Mimo krytycznych opinii I Krajowy Zjazd Delegatów „S” wybrał go w 1981 r. na przewodniczącego związku. Po 13 grudnia 1981 roku był internowany, a następnie przez niemal rok trzymany w całkowitym odosobnieniu. Po wyjściu wraca do pracy i nadal popiera działalność struktur podziemnych. W 1983 roku otrzymuje Pokojową Nagrodę Nobla co umacnia jego pozycje w Polsce i Świecie. W roku 1989 Lech Wałęsa jako trzeci obcokrajowiec w historii, nie pełniący oficjalnej funkcji przemawiał w amerykańskim Kongresie.

Lech Wałęsa miał ogromny wpływ na kształtowanie się demokracji w Polsce i na świecie. Był on także promotorem Polski i to także dzięki niemu i jego walce o demokracje Polska stała się liczącym krajem na arenie międzynarodowej.

Mikołaj Kopernik – wybitny polski astronom autor teorii Heliocentrycznej, która w tamtych czasach (przełom XV i XVI wieku) zmieniła sposób patrzenia na świat i wprowadziła wiele zamieszania w środowisku naukowym na całym świecie. Dzieło Kopernika stanowiło przewrót w poglądach na budowę świata i stało się zaczątkiem nowej astronomii. Ponieważ godziło ono w ustalone od wieków poglądy na budowę świata, nie od razu spotkało się z pozytywnym przyjęciem w świecie naukowym. Pierwszy dowód na słuszność teorii Kopernika dostarczył J. Bradley w 1728 roku.

Przytoczyłem postać Kopernika aby pokazać, iż naród polski odegrał także wielką rolę w sferze naukowej, co także miało wpływ na pozycje naszego kraju.

Przykładów wielkich i wybitnych Polaków jest o wiele więcej chociażby : Wisława Szymborska, Maria Skłodowska czy też Fryderyk Chopin, jednakże Ja przytoczyłem tutaj te postacie, które wg mnie miały największy wpływ na miejsce Polski w dzisiejszym świecie.

3. Polska w organizacjach międzynarodowych
NATO - Przyjęcie Polski do NATO - 12 marca 1999 r. - stanowi z pewnością jedno z najdonioślejszych wydarzeń w najnowszej historii naszego kraju. Daliśmy temu wyraz w nowej "Strategii bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej", przyjętej przez rząd 4 stycznia 2000 r. Uznaliśmy, że sojusz stanowi podstawę bezpieczeństwa i obrony Polski, jest także głównym czynnikiem stabilności polityczno-wojskowej w Europie. Wejście Polski do sojuszu to oczywiście nie tylko korzyści i przywileje. Stając się pełnoprawnym członkiem NATO, Polska przyjęła na siebie konkretne zobowiązania. Oprócz zobowiązań politycznych (m.in. dotyczących nie przystępowania do układów międzynarodowych sprzecznych z traktatem) także określone obowiązki wojskowe. Sposób i zakres wypełniania zobowiązań będzie określał wiarygodność sojuszniczą Polski. Dlatego bez wahania włączyliśmy się w działania, które sojusz z naszym udziałem zdecydował się podjąć wiosną 1999 r. w Kosowie. W strukturach dowodzenia NATO obsadziliśmy 64 stanowiska (stan z 17 lutego 2000 r.). Warto też odnotować, że polscy oficerowie - i osoby cywilne - objęli dodatkowe stanowiska (także generalskie) w wyniku prowadzonych przez NATO postępowań konkursowych.
Nie mieliśmy przy tym poważniejszych kłopotów ze znajomością języka angielskiego wśród oficerów. Do końca 1999 r. zrealizowaliśmy ponad 90 proc. wszystkich zobowiązań, a stopień realizacji celów sił zbrojnych RP w 1998 r. pozytywnie oceniły upoważnione do tego instytucje NATO. Przystępując do nowej tury planowania obronnego na lata 2001-2006, sztab europejskich sił sojuszu (SHAPE) zaproponował Polsce udział w realizacji 180 celów sił zbrojnych i wymagań długookresowych. To skala zadań porównywalna z zaangażowaniem Niemiec czy Wielkiej Brytanii.

Jak widać pozycja Polski znacznie umocniła się po przystąpieniu do Pakty Północno – Atlantyckiego. Udowodniliśmy że jesteśmy w stanie konkurować i współdziałać z krajami bardziej rozwiniętymi.

Unia Europejska – Od pierwszego maja 2004 roku polska stała się członkiem Uni Europejskiej. Zakończenie negocjacji i podpisanie traktatu akcesyjnego było ukoronowaniem wieloletniego wysiłku społeczeństwa na rzecz integracji Polski z Unią Europejską. Przystępując do Unii Europejskiej Polska zyskała przede wszystkim znaczne wzmocnienie swej pozycji w Europie i na Świecie, stała się krajem który może w sposób aktywny kształtować przyszłość Europy. Polska zyskała również wielkie możliwości jakie niesie ze sobą członkostwo we wspólnocie. Polacy mogą podejmować prace w niektórych krajach Unii a po zakończeniu okresów przejściowych możliwe będzie to w całej wspólnocie, polscy rolnicy zyskali dopłaty do swojej działalności, Polacy zyskali przywilej bezproblemowego podróżowania po krajach Unii, społeczeństwo polskie jest teraz dużo lepiej postrzegane przez społeczeństwa innych krajów.

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej zwiększyło role naszego narodu jak i państwa w kształtowaniu się wizerunku przyszłej Europy.

Polski kontyngent w Iraku – Po zakończeniu wojny w Iraku i obaleniu dyktatora powołana została (2003 rok) Polska strefa stabilizacyjna. Wysłanie Polaków do Iraku podzieliło nasze społeczeństwo na zwolenników i przeciwników tego kroku. Jednakże nie tylko w naszym społeczeństwie decyzja ta wywołała ogólne zainteresowanie. Także w krajach Unii Europejskiej (szczególnie Niemcy) z którą prowadziliśmy w tym czasie negocjacje wywołało to prawdziwą burzę. Decyzja ta nie spodobała się członkom Unii, którzy uważali ten krok za pro amerykański. Dziś jednak stanowczość państwa polskiego w tej kwestii i nieugięcie się pod wpływem nacisków aby nie popierać działań Amerykanów ma pozytywne znaczenie w pozycji Polski na Świecie. Polscy żołnierze postrzegani są pozytywnie a kraj uważany jest za godnego sprzymierzeńca.

Polacy w Iraku zaprezentowali się z jak najlepszej strony i odegrali znaczący udział w budowie opinii o naszym społeczeństwie.

Polska należy do wielu organizacji międzynarodowych budując w ten sposób silną pozycje. Oprócz przykładów jakie podałem należy także pamiętać że Polacy uczestniczą także w wielu akcjach humanitarnych. W każdym miejscu na świecie gdzie mają miejsce różnego rodzaju tragedie Polacy zawsze niosą pomoc wysyłając dary czy też wyspecjalizowane ekipy ludzkie. Taka postawa ma także wielki wpływ na miejsce narodu polskiego w Świecie.

4. Polonia
Powstanie Polonii jest związane z falami emigracji, z których pierwsza pojawiła się z końcem XVIII w., po rozbiorach. Sytuację i miejsce Polonii określa w poszczególnych krajach liczebność, zorganizowanie, gotowość do kultywowania tradycji narodowych, zakres praw i polityka państwa, na którego terytorium się ona znajduje. Szacuje się, iż skupiska polonijne znajdują się głównie w 32 krajach, najwięcej w USA, Kanadzie, Australii, Brazylii, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, na terytorium byłego ZSRR – w Rosji, Kazachstanie, na Ukrainie, Białorusi, Litwie, Łotwie, też w Czechach i Słowacji. Działacze Polonii niegdyś wspierali polskie dążenie niepodległościowe, równocześnie podtrzymując narodowe tradycje. Obecnie nadal prowadzą placówki kulturalne i naukowe, ukazuje się polonijna prasa. W tych krajach, gdzie Polonia żyje od wielu lat i jest bardzo liczna, stanowi grupę kreującą wizerunek Polski, propagującą jej interesy. Przyczyn emigracji Polaków jest wiele np. bezrobocie. Polonie ma istotny wpływ na wizerunek Polski i narodu polskiego ponieważ szerzy naszą kulturę za granicami Polski.

5. Podsumowanie

W powyższym opracowaniu przedstawiłem ludzi oraz działania naszego kraju które wg mnie mają największy wpływ na obecną pozycje Polski w świecie. Pozycja ta jest bardzo wysoka biorąc pod uwagę dokonania Polaków i państwa polskiego. Uważam, że każdy Polak powinien być dumny ze swej historii i udziału swego kraju w budowie dzisiejszego świata.

 http://ofu.pl/xxp44ccx
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

Podobne pytania

thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 3 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!


...