menu search
  • Rejestracja
brightness_auto
more_vert
1.    Stopa podatku dochodowego ma wpływ  na próg rentowności dla zysku netto.
2.    Punkt obojętności dla dźwigni finansowej (EBIT*) zmienia się wraz ze zmianą wielkości kapitału całkowitego.
3.    IRR to taka stopa zwrotu dla której NPV>0.
4.    Dyrektor finansowy, który ustala zbyt wysoką wymaganą stopę zwrotu z projektu inwestycyjnego będzie odrzucał projekty, które mogą podnieść wartość firmy.
5.    Koszt kapitału własnego jest wyższy od stopy wzrostu dywidendy.
6.    IRR dla przepływów różnicowych (przy dwóch projektach) może być mniejsze od punktu obojętności NPV.
7.    Stopień dźwigni finansowej może być mniejszy niż dźwigni operacyjnej.  
8.    Wraz ze wzrostem kosztów stałych wzrasta stopień dźwigni operacyjnej.
9.    Gdy NPV jest większe od zera a IRR mniejsze od wymaganej stopy zwrotu to taki projekt odrzucamy ponieważ należy rozpatrywać obie te metody razem.
10.    Wraz ze wzrostem kosztów stałych wzrasta próg rentowności dla EBIT-u.
11.    Punkt obojętności dla dźwigni finansowej (EBIT*) zmienia się wraz ze zmianą struktury kapitału.
12.    Jeżeli beta wynosi 1,2 to oznacza, że w przeszłości jak rynek (portfel rynkowy) „rósł” o 10% to cena akcji danej spółki rosła o 12%.
13.    Amortyzacja jest kosztem  zmiennym.
14.    Przy porównaniu projektów o różnym czasie trwania metodę nieskończonego NPV można stosować tylko wtedy, gdy mają one tę samą stopę dyskonta.
15.    W modelu EOQ minimalizowane są koszty utrzymania.
16.    Przy założeniu rosnących cen surowców, w metodzie wyceny zapasów FIFO firma będzie miała mniejszy zysk niż  przy metodzie LIFO.
17.    Profil NPV przedstawia zależność NPV od IRR.
18.    Podczas szacowania przepływów środków pieniężnych dla projektu inwestycyjnego skutki decyzji operacyjnych są odseparowane od skutków decyzji finansowych,
19.    W leasingu finansowym rata leasingu jest kosztem uzyskania przychodu.(wg, UoPD)
20Jeżeli beta wynosi 1,2 to oznacza, że w przeszłości jak rynek (portfel rynkowy) „rósł” o 10% to cena akcji danej spółki rosła o 1,2%.
21Wraz ze spadkiem kosztów stałych spada stopień dźwigni operacyjnej.
22Profil NPV przedstawia zależność NPV od wymaganej stopy zwrotu.
23Stopa podatku dochodowego ma wpływ  na stopień dźwigni operacyjnej.
24Amortyzacja jest kosztem  stałym.
25Koszt kapitału własnego jest zawsze wyższy lub równy stopie wolnej od ryzyka.
26Stopień dźwigni operacyjnej może być mniejszy niż dźwigni finansowej.  
27.    Jeżeli IRR<WACC to NPV<0
28.    IRR dla przepływów różnicowych (przy dwóch projektach) może być mniejsze od punktu obojętności NPV.
29.    Punkt obojętności dla dźwigni finansowej (EBIT*) zmienia się wraz ze zmianą kosztu kapitału własnego.
30.    Wraz ze wzrostem przychodów ze sprzedaży spada stopień dźwigni operacyjnej.
31.    Koszt kapitału własnego może być  wyższy od stopy wzrostu dywidendy.
32.    Jeżeli beta wynosi 2,2 to oznacza, że w przeszłości jak rynek (portfel rynkowy) „rósł” o 10% to cena akcji danej spółki rosła o 2,2%.
33.    Wraz ze wzrostem kosztów stałych rośnie próg rentowności dla EBIT-u.
34.    Jeżeli ROE jest zawsze większe od kosztu kapitału własnego.
35.    Stopień dźwigni finansowej nie może być mniejszy niż dźwigni operacyjnej.  

Prosze o podanie odpowiedzi Prawda\Fałsz
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

1 odpowiedź

more_vert
4. Fałsz
24 Prawda
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

Podobne pytania

thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
2 odpowiedzi
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
odpowiedzi
Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!


...