menu search
  • Rejestracja
brightness_auto
more_vert
napisz dokad pojechałas i jak długo trwała wycieczka
poinformuj co zwiedzilas i jakie to zrobiło na tobie wrazenie
wspomnij jakies nie oczekiwane zdarzeniei jego skutki
 obiecaj przysłac zdjecie z wycieczki i zapropnuj wspolne wkacje w przyszłym roku
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi

1 odpowiedź

more_vert
Cześć Charlotte !

Piszę do Ciebie list ponieważ chciałabym ci opowiedzieć o bardzo fajnym mieście polski i również zachęcić Cię so jego zwiedzenia.
Tym miastem jest Warszawa. To stolica Polski.Miasto zostało założone na przełomie XIII i XIV w. Założycielami byli toruńscy kupcy pochodzenia niemieckiego.

W warszawie jest wiele zabytków wartych odwiedzenia np. :

Łazienki królewskie - Łazienki Królewskie to jeden z największych i najpiękniejszych kompleksów ogrodowych Europy. Park zajmuje blisko 80 hektarów. Swoimi początkami sięga XVII wieku, kiedy właścicielem Ujazdowa był marszałek wielki koronny Stanisław Herakliusz Lubom. W łazienkach królewskich warto zobaczyć: amfiteatr, belweder, biały dom, muzeum łowiectwa i jeździectwa, nową kordegardę, nową pomarańczarnie, ogród botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, Pałac Miślewieckich, Pałac na wodzie, pomnik Chopina, pomnika Jana III Sobieskiego, pomnik sienkiewicza, starą Kordegardę, starą Pomarańczarnię, Świątynię Diany, Świątynię Egipską, Wielką Oficynę, Wodozbiór;

Ogród Botaniczny w Powsinie - Ogród w Powsinie należy do Państwowej Akademii Nauk. Do zwiedzania publicznego został udostępniony w maju 1990 roku. Możemy dojechać do niego autobusem linii 519 lub 139 z metra Wilanowska. Przy wejściu na teren Ogrodu znajduje się także płatny parking; To piękne miejsce jest w stanie zachwycić nie tylko miłośników przyrody. Właściwie o każdej porze roku wygląda inaczej. Różnorodność zgromadzonych tu roślin i piękno barw są prawdziwym odpoczynkiem dla oczu zmęczonych szarością warszawskich ulic. W chłodne i zimowe dni polecam szklarnię ekspozycyjną zwaną "Zielonym Rajem", można tam zobaczyć ogrom zieleni i kwiatów, kolekcje kamelii i wielobarwnych storczyków. Taki widok odmładza duszę i ciało


Pola Mokotowskie - Park Pole Mokotowskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego to współczesny park sportowo - rekreacyjny o powierzchni 65 ha. W 1818 roku powstało na tych terenach Mokotowskie Pole Wojenne - miejsce ćwiczeń wojskowych, później tor wyścigów konnych. Na początku XX wieku funkcjonowało tutaj lotnisko. W 1935 roku odbyły się tutaj uroczystości pogrzebowe Józefa Piłsudskiego. Drzewa w parku pochodzą głównie z lat 40 i 50 - tych, a krzewy z lat 70 i 80 - tych XX wieku. Charakterystycznym elementem jest czterorzędowy żywopłot izolujący park od Alei Niepodległości. Park zyskał ogromną popularność w dużej mierze dzięki wielu pubom mieszczącym się na terenie parku - Lolkowi, Bolkowi, Toli i innym. W pobliżu baru Lolek znajduje się odsłonięty niedawno pomnik Szczęśliwego Psa. W okolicach parku mieści się wiele znanych warszawskich dyskotek - Park, Proxima oraz Stodoła.


jest tam jeszcze wiele muzeów, parków ale zbyt dużo wymieniania.
Myślę że Cię trochę zachęciłami odwiedzisz to piękne miasto

Pozdrawiam serdecznie
Hi Charlotte!

I am writing you a letter because I want to tell you about a very nice Polish city and also encourage you to visit it so.
This city is Warsaw. It is the capital of Polski.Miasto was founded in the late thirteenth and early fourteenth century founders of Torun were merchants of German origin.

In Warsaw there are many sights worth visiting such as:

Bathrooms royal - Royal Baths is one of the largest and most beautiful garden complexes in Europe. Park occupies nearly 80 hectares. Its beginnings date back to the seventeenth century, when the owner was Uyazdov Great Crown Marshal Stanislaw Lubom Heraclius. The bathrooms royal sights: the amphitheater, belvedere, white house, a museum of hunting and riding, a new guardhouse, a new Orangery, Warsaw University Botanic Garden, Miślewieckich Palace, Palace on the water, the monument of Chopin, the monument of King John III Sobieski Monument sienkiewicza, Old Guardhouse, Old Orangery, the Temple of Diana, the temple of Egypt, the United outbuildings, Wodozbiór;

Botanical Garden in Powsin - Garden in Powsin belongs to the National Academy of Sciences. To visit has been made available to the public in May 1990. We can get to a bus line 519 or 139 meters Wilanowska. At the entrance to the Garden there is also a car park, this beautiful place is able to impress not only the nature lovers. Actually, every season is different. The diversity of plants gathered here are the colors and beauty of the true rest for tired eyes gray streets of Warsaw. In the cold winter days and recommend greenhouse exhibition called "Green Paradise", where you can see the enormity of greenery and flowers, collections of camellias and multicolored orchids. Such a view of the soul and rejuvenates the body


Fields Mokotowskie - Park Golf Mokotowskie them. Marshal Jozef Pilsudski Park is a modern sport - recreational area of 65 hectares. In 1818 was founded on the sites Mokotowskie Golf War - the place of military exercises, then the racecourse. At the beginning of the twentieth century functioned here for the airport. In 1935 was held here funeral Jozef Pilsudski. Trees in the park are mainly from the years 1940 and 1950 - these and shrubs from the years 1970 and 1980 - the twentieth century. A characteristic feature is the park czterorzędowy hedge isolation from Independence Avenue. Park has gained immense popularity in large part thanks to the many pubs located in the park - Lolkowi, Bolkow, Toli and others. Near the bar is Lolek recently unveiled statue of a Happy Dog. The park is located near many famous clubs in Warsaw - Park, Proxima, and Barn.


there are many museums, parks, but too much of listing.
I think a little zachęciłami you visit this beautiful city

Yours sincerely
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

Podobne pytania

thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
odpowiedzi
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
odpowiedzi
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!


...