Opisz w liście bardzo ciekawy film.PO ROSYJSKU.

+1 głos
4,612 wizyt
>Kiedy i w jakim kinie obejrzałaś film<
>O czym był film, jaki problem poruszał<
>Jacy aktorzy w nim grali<
O swoich wrażeniach po nim> LICEUM
zadanie dodane 24 listopada 2010 w Język rosyjski przez użytkownika wojtzborek (20) [Szkoła podstawowa]
edycja 25 listopada 2010 przez użytkownika -KaI-
<a href="http://prednisone365.us.com/">Prednisone</a> <a href="http://busparbest.us.org/">purchase buspar</a> <a href="http://doxycyclinegenericbuy.com/">Doxycycline</a> <a href="http://cleocingel.us.com/">cleocin hcl</a> <a href="http://amoxicillingenericbuy.com/">AMOXICILLIN</a>
<a href="http://baclofen.us.com/">baclofen</a> <a href="http://cialisonline.us.com/">cialis</a>
<a href="http://viagra100mg.top/">viagra</a> <a href="http://tadalafil20mg.top/">tadalafil</a> <a href="http://cialisonline.us.com/">cialis</a> <a href="http://canadianviagra.top/">canadian viagra online</a> <a href="http://prozacbest.us.com/">Prozac</a> <a href="http://buytorsemide.us.com/">torsemide</a> <a href="http://buytretinoin.us.com/">tretinoin</a> <a href="http://prednisone.stream/">prednisone</a> <a href="http://viagrabest.us.com/">Viagra</a> <a href="http://lexaprogenericbuy.com/">generic lexapro cost</a>
<a href="http://prednisone365.us.com/">no prescription prednisone</a>
<a href="http://valtrexwithoutprescription.party/">order valtrex onlines</a> <a href="http://cleocingel.us.com/">cleocin for sinus infection</a> <a href="http://viagrageneric.us.com/">viagra generic</a> <a href="http://antabusegenericbuy.com/">purchase antabuse</a> <a href="http://tadacipbest.us.org/">tadacip</a>

Zobacz podobne: Opisz w liście bardzo ciekawy film.PO ROSYJSKU.


1 odpowiedź

–1 głos
Rzeczą wręcz oczywistą - naturalnie dla ludzi choć trochę znających poglądy Honore Daumiera – jest jego zainteresowanie osobą Don Kichota. Daumier był dziewiętnastowiecznym malarzem, reprezentującym kierunek realizmu francuskiego. Artysta do tego stopnia interesował się tytułowym bohaterem utworu „Don Kichot” Cervantesa, że stworzył na jego temat 28 obrazów. Ja chciałabym się skupić na obrazie Don Kichot, który uważam za wyjątkowy.
Obraz ten powstał w 1870 roku i został namalowany farbami olejnymi. Na tle innych twórców epoki dzieła Daumiera wyróżniają się pod wieloma względami. Malarz ten zaczynał swoją karierę jako rysownik i karykaturzysta, kontynuując ją przez wiele lat, co umożliwiło mu wypracowanie własnego, niepowtarzalnego stylu. Doświadczenie karykaturzysty wykorzystywał w swoim malarstwie, co nadaje jego twórczości indywidualnego charakteru. Karykaturalne widzenie rzeczywistości doskonale przydało mu się w stworzeniu wizerunku Don Kichota. Bohater Cervantesa jest postacią przerysowaną, o groteskowej osobowości, nie można przedstawić go w sposób realistyczny, nie można przestudiować jakiegokolwiek modela i stworzyć dla Kichota twarzy, gdyż właśnie jej brak sprawia, że jest uniwersalny dla odbiorców. Obraz Daumiera doskonale nadaje się na ilustrację dla dzieła Cervantesa, oglądając mamy to wspaniałe wrażenie, że Don Kichot jest przedstawicielem jakiejś tajemniczej idei i pomimo, że jest od nas daleki charakterem, to czujemy, że jego postawa życiowa i szlachetność znajduje swoje miejsce głęboko, gdzieś w każdym z nas. Don Kichot nie mógłby być przedstawiony tak samo jak przysięgający Horacjusze lub umierający Marat (Przysięga Horacjuszy i Śmierć Marata J. L. Davida), ponieważ jego twarz zostaje dla naszej własnej interpretacji. Daumier pozostawia nam przyjemność przeczytania dzieła Cervantesa i stworzenia własnego wyobrażenia na temat bohatera.
Dziś obrazy Daumiera są wysoko cenione, niestety artysta wraz ze swym malarstwem pozostał niedoceniony wśród ludzi mu współczesnych. Don Kichot ukazuje typową dla Daumiera syntetyczną formę, swobodną fakturę oraz ekspresyjny, tworzony pod wpływem chwili koloryt. Najdziwniejsze jest to, że artysta namalował ten obraz używając jedynie podstawowych barw, jest ich tak niewiele, że możemy je nawet wyliczyć – dominują czerwień, błękit, żółcień, biel, czerń, ciemny brąz i kilka odcieni ugrów. Na pierwszym planie obrazu znajduje się Don Kichot na swoim białym koniu. Koń jest bardzo wychudzony, wygląda na bardzo zmęczonego, chodzenie z pewnością sprawia mu trudność. Na chudym grzbiecie znajduje się siodło, na którym siedzi z wypiętą piersią, dumny z siebie Don Kichot. Wszystko jest dokładnie odtworzone, zgodnie z „cervantowskim” opisem. W lewej ręce trzyma tarczę, a w prawej tuleję. Głowę ma koloru czerwonego lecz, jak już wspomniałam, nie widać na niej twarzy. Nie widać oczu, nosa, uszu, ust, w związku z czym postaci tej brakuje wyglądu, co wzmaga przedstawioną przez malarza osobowość.
Kompozycja nie jest nietypowa, właściwie sposób przedstawienia przestrzeni jest dość charakterystyczny dla obrazów epoki. Według niektórych opinii w głębi obrazu znajduje się lekko zaznaczona forma drzewa, ja uważam jednak za prawdopodobne, iż może być to sylwetka Sancho Pansy, który jak wiemy zawsze podążał za swym rycerzem niczym najwierniejszy giermek. Przedstawienie Sancho Pansy podążającego za Kichotem zdarzało się na innych obrazach Daumiera o tej tematyce, stąd moje przypuszczenia i wnioski (np. jeden z wielu - Don Kichot i Sancho Pansa). Tło za pierwszoplanową postacią jest bardzo proste, skromne i niezbyt urozmaicone, tak jak postać konia i rycerza. Ciepłe odcienie ziemi (czerwień, żółcień i ugry) doskonale kontrastują z chłodnym, a jednocześnie pogodnym niebem (błękit, nieliczne szarości). Postacie Kichota i Rosynanta są oświetlane z prawej strony, wydaje mi się, ze autor starał się wprowadzić nieco pogodnej


Он даже очевиден - конечно, для людей, которые мало знают просмотров Оноре Домье - это его интерес к человеку "Дон Кихота". Домье был девятнадцатом веке художника, который представляет направление французского реализма. Он настолько заинтересованы в названии символ "Дон Кихот" Сервантеса, что он создал свои знания из 28 изображений. Я хотел бы сосредоточить внимание на образе Дон Кихота, который я считаю уникальным.
Эта картина была сделана в 1870 году и была написана масляными красками. По сравнению с другими произведениями художников Домье эпохи отличаются во многих отношениях. Этот художник начал свою карьеру как карикатурист и карикатурист, продолжается на протяжении многих лет, что позволило ему развить свой собственный уникальный стиль. Опыт карикатурой использовали в своих картинах, которые дает его работы индивидуальный характер. Карикатурном видение реальности прекрасно передал ему в создании образа Дон-Кихота. Сервантес герой цифра преувеличена, гротескные личности, вы не можете представить ее в реалистической манере, никто не может изучить любой модели и создать для лица Кихота, ибо это его отсутствие, что делает для универсальной аудитории. Домье картина идеально подходит для иллюстрации работы Сервантес, мы наблюдаем, это прекрасное чувство, что Дон Кихот является представителем темных идеей и, несмотря на то далеко от нашей природы, мы считаем, что его подход к жизни и благородство свое место глубоко, где-то в каждом из нас. Дон Кихот не могут быть представлены, а также Гораций przysięgający или умирает Марат (Horacjuszy Присяга и Смерть Марата Л. Давид), потому что его лицо является нашей собственной интерпретации. Домье оставляет нам удовольствие читать произведения Сервантеса и создавать свои собственные идеи по поводу характера.
Сегодня, Домье картины высоко ценятся, но, к сожалению художник и его картина осталась недооцененной среди людей из его современников. Дон Кихот показаны типичные Домье синтетическую форму, текстуру и свободное выражение мнений, созданные под влиянием момента цвета. Странно то, что художник рисовал эту фотографию, используя только основные цвета, так мало, что мы можем даже вычислить - доминируют красный, синий, желтый, белый, черный, темно-коричневый и нескольких оттенков охры. На переднем плане изображения Дон Кихот на белом коне. Лошадь очень тонкий, выглядит очень уставшим, ходьба, безусловно, сделать это трудно. На спине тонкие седло, на котором сидит wypiętą грудь, гордится сам Дон Кихот. Все тщательно восстановлен в соответствии с "cervantowskim" описание. Левой руке держит щит, и правом рукаве. Голова красная, но, как уже упоминалось, не может увидеть ее лицо. Не видеть глаза, нос, уши, рот, и, следовательно, нет формы этого явления, что повышает выступил личности художника.
Состава не является необычным, на самом деле представление о пространстве весьма типична для эпохи изображений. По некоторым мнения в глубину изображения легко выбранной формы дерева, но я думаю, вполне вероятно, что эта цифра может быть Санчо Панса, который, как известно, всегда следил за его верного оруженосца, как рыцарь. Презентация последователем Санчо Панса Кихот произошло Домье в другие фотографии по этой теме, поэтому мои предположения и выводы (например, один из многих - Дон Кихот и Санчо Панса). Предпосылки для ведущих символ очень простой, скромной и не очень разнообразны, как и лошади формы и рыцарь. Теплые тона земли (красный, желтый и укус), контрастируя с прохладной, солнечным небом в то же время (синий, несколько серый). Символы Россинанте Кихот и освещаются с правой стороны, мне кажется, что автор попытался ввести несколько спокойной
odpowiedź 24 listopada 2010 przez użytkownika ak23 (505,900)

Podobne zadania

+1 głos
1 odpowiedź
1,279 wizyt zadanie dodane 8 listopada 2010 w Język rosyjski przez użytkownika innka (10) [Szkoła podstawowa]
+1 głos
1 odpowiedź
3,285 wizyt zadanie dodane 28 grudnia 2010 w Język rosyjski przez użytkownika ruskij (-80) [Szkoła podstawowa]
0 głosów
0 odpowiedzi
153 wizyt zadanie dodane 12 grudnia 2012 w Język rosyjski przez użytkownika niezalogowany [Szkoła podstawowa]
0 głosów
1 odpowiedź
747 wizyt zadanie dodane 14 kwietnia 2011 w Język rosyjski przez użytkownika niezalogowany [Szkoła podstawowa]
+1 głos
1 odpowiedź
21,049 wizyt zadanie dodane 28 listopada 2010 w Język angielski przez użytkownika kicek734_1993.o2.pl (-1,080) [Szkoła średnia]

 


14,004 zadań

12,210 odpowiedzi

39,476 komentarzy

41,163 użytkowników

Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!